OBRAZEC ZA ODDAJO MALEGA OGLASA ZA GLASILO SLOVENSKI ČEBELAR


Pri oddaji malega oglasa za objavo v glasilu Slovenski čebelar morate obvezno navesti naslednje podatke:
OSEBNI PODATKI, KI SE NE NAVAJAJO V OBJAVI
Ime in priimek*
Ulica*
Hišna številka*
Poštna številka*
Kraj*
Organiziranost (s.p., d.o.o. itd.):
Davčna številka:
Želim objavo tudi v naslednji številki revije Slovenski čebelar
PODATKI ZA MALI OGLAS, KI SE NAVAJAJO V OBJAVI
Rubrika*
Vsebina oglasa (do 20 besed)*
E-pošta*
Telefon*
Prepišite tekst v spodnje polje
Z oddajo malega oglasa izjavljate, da ste seznanjeni in ne kršite 6. člena ZPDZC-1:
6. člen (nedovoljeno oglaševanje)

(1) Ni dovoljeno naročanje, objavljanje ali posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v časopisih, revijah, na radiu, televiziji in v drugih elektronskih medijih ali na drug način, ki je dostopen javnosti, če:
- pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno po določbah tega zakona,
- delodajalec objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost.

(2) Med nedovoljeno oglaševanje sodi tudi oglaševanje dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena.

(3) Naročnik oglasa mora ob naročilu oglasa podati izjavo z naslednjimi podatki:
- firmo in sedež firme ter osebno ime odgovorne osebe, ali
- osebno ime in naslov naročnika, in
- izjavo, da ima dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.

Podatki o oglaševalcu malega oglasa se zbirajo za namen zagotavljanja kompletnosti informacij, verodostojnosti in kakovosti oglasov. Uredništvo ne odgovarja za vsebino malih oglasov. Člani ČZS lahko dvakrat na leto objavijo brezplačne oglase do 20 besed, vsaka nadaljnja beseda je 0,25 € + DDV.

Obrazec je na svoji 33. redni seji dne 10. 3. 2015 potrdil Uredniški odbor glasila Slovenski čebelar.
Polja označena z * so obvezna.

Prosimo vas, da ponovno preverite vsebino vašega malega oglasa, saj kasnejše spreminjanje ni možno.

Oglasi so brezplačni in so veljavni 30 dni.