4. mednarodna konferenca čebelarskih organizacij.

18.01.2017 16:31:35
Tajništvo
 
V letošnjem letu Čebelarska zveza Slovenije pripravlja že 4. mednarodno konferenco čebelarskih organizacij, ki bo potekala 10. marca 2017 v prostorih Celjskega sejma d.d., Dečkova 1, 3000 Celje s pričetkom ob 13.30 uri. Konferenca bo potekal dan pred začetkom 40. čebelarskega sejma in bo zelo primeren uvod v ApiSlovenijo 2017. Prisotnost na 4. mednarodni konferenci čebelarskih organizacij so nam že potrdili g. McCabe, predsednik Apimondie, ga. Mariya Gabriel, poslanka Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki deluje na področju čebelarstva in ga. dr. Andrejo Barle Lakota, državna sekretarka ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.
 
Ob tej priložnosti vljudno vabimo tudi vas čebelarje, da se udeležite 4. mednarodne konference čebelarskih organizacij. Predavanja, ki bodo potekala v angleščini, bodo simultano prevajana v slovenščino.
 
Prvo mednarodno konferenco čebelarskih organizacij je Čebelarska zveza Slovenije organizirala leta 2010 v Laškem. Na takratni konferenci je bil glavni dogodek podpis Deklaracije o zaščiti čebele, katero je podpisalo kar 17 čebelarskih zvez iz različnih držav.
Mednarodno konferenco organiziramo vsako drugo leto z različnimi cilji reševanja težav v čebelarstvu. Tako smo na 2. konferenci, ki je potekala leta 2012 v Celju govorili o problematiki in reševanju zdravstvenega varstva čebel.  
V Sloveniji na pobudo Čebelarske zveze Slovenije že od leta 2007 poteka medeni zajtrk, ki smo ga leta 2014 na 3. mednarodni konferenci o delu z mladimi na področju čebelarstva, predstavili tudi mednarodnim čebelarskim organizacijam. Takrat je bila s strani prisotnih predstavnikov čebelarskih organizacij sprejeta skupna izjava konference, v kateri je bil poleg ostalih sklepov sprejet predlog o razglasitvi dneva evropskega medenega zajtrka. Sedaj po dobrih dveh letih lahko vidimo, da se medeni zajtrk izvaja ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah.
 
Tokratna tema na konferenci bo prenos čebelarskega znanja v prakso – do uporabnikov.
Na področju čebelarstva se izvaja veliko raziskovalnih projektov tako doma kot v svetu. Skupna težava vseh organizacij, ki takšne projekte izvajamo je prenos rezultatov do uporabnikov - čebelarjev. Zato bi radi na tokratni konferenci spregovorili o načinih obveščanja čebelarjev z novimi dognanji, s kakšnimi problemi se pri prenosu znanja srečujemo in najpomembnejšim vprašanjem ali čebelarji to znanje uporabljamo pri svojem delu s čebelam. Skupni cilj konference je seznanitev z dobrimi praksami na področju prenosa znanja v čebelarstvo.  
 
 
Na konferenco smo povabili tudi ga. mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, g. dr. Janko Božiča, Biotehniška Fakulteta in Veterinarsko fakulteto Nacionalni veterinarski inštitut Slovenije ter čebelarske organizacije iz tujine.
 
Aleš Bozovičar, JSSČ