Slovenski čebelar 7-8/2024

09.07.2024 19:17:03
Slovenski čebelar
Objavljamo mesečno glasovanje za najboljši strokovni članek v julijsko-avgustovski
številki Slovenskega čebelarja, letnik 126.
Svoj glas oddate  >>> TUKAJ
 
V številki glasila lahko preberete o:
  • Cenimo svoje čebelje pridelke in izdelke
  • Kako čebelam omogočimo uspešno prezimitev
  • O povzročiteljih medenja, mani in sladkorjih v mani
 
V izdaji smo prostor namenili naslednjim strokovnim vsebinam:

Mojca Pibernik: Cenimo svoje čebelje pridelke in izdelke
Vključenost v višje sheme kakovosti medu potrjuje kakovost in trajnostno pridelavo čebeljih pridelkov, kar lahko pomaga utrditi zaupanje potrošnikov in upravičiti višje cene. Ker je med,vključen v sheme kakovosti, višje kakovosti od standardov, določenih z državnim Pravilnikom o medu, in ima nadzorovano kakovost, sledljivost pridelave in znano poreklo,lahko s tem potrošniku še dodatno zagotovimo kakovost svojih proizvodov. Poleg tega nam vključenost v sheme kakovosti lahko pomaga pri doseganju višjega tržnega dohodka prodanega medu.
 
Urša Lapanja: Med kot funkcionalno živilo
Prehrana za človeka ne predstavlja le vira energije, ampak ima lahko tudi pomembno vlogopri nastanku ali preprečevanju določenih bolezni. Tako se je v zadnjih letih razvil pojem funkcionalna živila. To so živila, ki poleg osnovnih hranil vsebujejo tudi druge hranilne sestavine, ki krepijo zdravje in/ali preprečujejo nastanek bolezni. 
 
Simon Golob: O povzročiteljih medenja, mani in sladkorjih v mani
Gozdovi pokrivajo približno dve tretjini Slovenije in so za čebele pomemben vir hrane. Poleg nektarja in cvetnega prahu čebele na različnih rastlinah nabirajo tudi mano, sladki izloček povzročiteljev gozdnega medenja – rastlinskih uši in kaparjev iz reda kljunatih žuželk (Hemiptera). Žal pa spremenjene podnebne razmere vplivajo tudi na pašne vire v naših gozdovih. Spremembe vplivajo tako na pridelavo medu kot tudi na stanje in oskrbo čebeljih družin. 
 
Mira Jenko Rogelj: Kako čebelam omogočimo uspešno prezimitev
Priprave čebelje družine na zimo se začno že konec junija s prenehanjem rojenja in drastičnim zmanjševanjem trotovske zalege, ponekod že izganjanjem trotov. Pomanjkanje naravnih virov hrane hitro povzroči občutno zmanjšanje obsega čebelje zalege in v avgustu lahko celo stanje brez zalege. 
Od julija do konca avgusta skrbimo za poleganje zdravih dolgoživih zimskih čebel predvsem z učinkovitim zatiranjem varoj, ustrezno prehrano in primerno količino zdrave zalege.
 
Tina Žerovnik in dr. Urška Ratajc: Osvojite srca in pozornost potrošnikov z lokalno blagovno znamko medu in čebeljih pridelkov
Sodobni trg čebelarjem predstavlja številne izzive, vprašljivo prihodnost in cenovni pritisk, saj je lastna cena pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov v razvitejših državah kljub stroškom daljših transportnih poti, ki jih prinaša uvoz nizkocenovnega medu, višja. Odpornost proti pritiskom je možno krepiti na različne načine. V zadnjih letih raste skupina potrošnikov, ki išče kakovost, poreklo izdelkov in način pridelave oziroma predelave, in to priložnost je treba izkoristiti. Ena izmed možnosti je dodana vrednost, ki jo lahko dosežemo z znamčenjem oziroma povezovanjem v kolektivne blagovne znamke.  
 
Tomaž Granda: Čebelarjeva opravila v juliju in avgustu
Julij in avgust sta na mojem območju prva meseca, kjer ni več prisotne stalne paše. V gričevnatem pasu, na katerem čebelarim, ni prisotnih sklenjenih sestojev iglavcev, ki bi omogočali izločanje mane uši, ki srkajo drevesni sok. Tako se nova sezona začne po zadnjem točenju, čebelarjeva opravila poleti in jeseni pa lahko odločilno vplivajo na stanje družin spomladi naslednje leto in posledično na donose.
V mesecu juniju ali juliju iztočim zadnji lipovo-kostanjev med. Ker skoraj vsako leto pred začetkom zadnje paše menjujem matice, imam po točenju na skrbi tudi to.
 
 
Uredništvo Slovenskega čebelarja