Razpisi v čebelarstvu

01.07.2024 9:13:41
Ekonomika
Sporočamo vam, da je od ponedeljka 1. julija 2024 možno oddati vlogo na dva javna razpisa.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Upravičenec mora imeti odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono ter izvaja preizkušanje in vzrejo izbranih matic v skladu s potrjenim rejskim programom in mora izpolnjevati ostale pogoje iz javnega razpisa.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo. Upravičenci do podpore mora izvajati pašne rede in izpolnjevati pogoje iz javnega razpisa.

Vloge je pri obeh javnih razpisih možno oddajati do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15 ure.
 

Aplikacija za elektronski vnos vlog 
 

Navodila za vnos vloge