​Napoved medenja z dne 4.7.2024

04.07.2024 9:01:41
Napoved medenja
Smo v prvem tednu julija in lahko rečemo, da smo že blizu, če ne že  kar na koncu letošnje pašne sezone. Lipa in kostanj sta po večini odcvetela. Kakšen cvet še lahko vidimo v poznih visokih legah, v primeru suhega vremena, do konca tega tedna, lahko še ponudita kakšen dag plusa.
Predvsem na lipi lahko kakšen pozitiven donos pričakujemo zaradi listnih uši, ki so na spodnji strani listov. Kakšen bo izkoristek je težko oceniti in se bo najbolje videlo na tehtnicah, če plus bo se splača to izkoristiti. Uši na lipi najdemo po vsej državi.
 
Bolj skrb vzbujajoča slika je stanje z viri medenja v prihodnje. Kot smo že pisali so znaki pokapanosti na hoji zelo omejeni na posamezna področja. V prihodnjem tednu, ko naj bi bilo stabilno vreme, ponovno preverimo stanje in javimo kakšni so obeti.    
 
Tla so dobro namočena zato je razvoj cvetočih rož po travniki, obronkih gozdov in v sami gozdni podrasti dober. Trenutno cvetijo predvsem detelje in ostale travniške rože. Cveteti začenjata nedotika in zlata rozga, kar je letos hitro. V legah nad 1100 m n.v. lahko cveta še malina in robida.
Poleg tega so ponekod zasejane njive z sončnicami, facelijo in ajdo. Tudi te rastline lahko v nadaljevanju poletja ponudijo dobro pašo predvsem za nadomeščanje dnevnih potreb čebelje družine. Kje so kmetijske površine posejane s medoviti rastlinami lahko spremljate na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP (https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#map_x=500000&map_y=100000&map_sc=1828571&layers=DOF-client,DOF_datumi,REZI-250_16,REZI-25_16,REZI-5_16,GERK_SDO,SIR_cebele,UTM_CEBELE)
kjer so poleg obstoječih medovitih rastlin dodane tudi ajda, sončnica, ogrščica in površine posejane z deteljami. Podatki so pridobljeni iz zbirnih vlog in lahko zato odstopajo od realnega stanja na terenu zato morate stanje pred morebitnim premikom čebel preveriti tudi v naravi.   
 
Glede na čas v letu spremljajte zaloge hrane v panjih. Ob negativnem stanju donosov bo nujno postopno krmljenje čebeljih družin. Matice v tem času ne smejo prenehati zalegati, saj bomo drugače ostali brez zimskih čebel. Pri krmljenju bodite pozorni, da ne izzovete ropa. Krmimo vedno zvečer, v gnezdo posegamo samo kjer je res potrebno. Saniramo brezmatične in trotove družina in po potrebi pripiramo žrela. Prav tako ne pozabite na vodo. Posebno skrb namenimo tudi zatiranju varoje, spremljate njeno stanje in pravočasno ukrepajte. Za dodatna navodila se obrnite na veterinarje specialiste za čebelarstvo.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS