Stanje na odprtih javnih razpisih

21.06.2024 10:56:21
Ekonomika
Podatek o zaprošenih in porabljenih sredstvih je okviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko izplačanih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.
 

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 140 vlog. Trenutna je porabljenih 242.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 346.595,20 evra.
 

Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je razpoložljivih 24.630 evrov.
 

Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 27 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.800 evra. Na javnem razpisu je razpoložljivih 20.689,20 evra.
 

Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 25 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 20.700 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 49.260 evrov.
 

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 80 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 79.000 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 155.856 evrov.
 

Podatek o zaprošenih in porabljenih sredstvih je okviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko izplačanih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.
 

Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu »oddana«.