​Uši na različnih rastlinskih vrstah

20.06.2024 20:49:40
Napoved medenja
Ob takšnih odličnih pogojih kot smo jih imeli danes se z veseljem oglasim in podam še par zanimivosti, ki jih srečujem in opažamo ob pregledu terena. Današnji dan bo zagotovo eden boljši v pašni sezoni do sedaj in upam, da se tako nadaljuje.
Stalne vire medenja bolj kot ne poznamo, dostikrat pa se lahko pojavi mana tudi na rastlinskih vrstah na katere čebelarji nismo tako pozorni. Letošnje mokro leto je ugodno za različne uši na različnih rastlinskih vrstah zato uši, kot smo že večkrat omenili, jih opažamo skoraj povsod. Na nekaterih rastlinah v večji meri, na nekaterih pa le v sledovih. Predvsem dosti uši smo opazovali pred zadnjim deževje. Opazili smo jih na brestu, bukvi, leski, javorju, jelši, lipi, kostanju, da ne govorimo o smreki, jelki, tudi na rdečem boru in celo na travah. Eno iz med objavi je na socialnem omrežju je z nami deli terenski opazovalec g. Marjan Papež, ki je opazil uši na breskvi. Zanimivo je to, da so to mano obletavale in izkoriščale tudi čebele kar res redko vidimo.
Kot zanimivost prilagam par slik, da si lahko ogledate, da sedaj, ko je ugodno vreme je težko najti pravi vir donosov. Vsaj za tista področje kjer lipe in kostanja skoraj ni, donose pa k sreči kljub temu beležimo.
Upam, da nas morebitne nevihte v prihodnjem tednu zaobidejo in da čebele dobro izkoristijo trenutno bogato pašo na lipi in kostanju. Obe rastlini bosta na prvih zgodnjih legah na območju Primorske in juga države, kjer prehajajo v zadnjo tretjino cvetenja izločale še nekje 5 dni še vsaj 14 dni na srednjih legah osrednjega dela države, Štajerskega območja in severnega dela Primorske. Še kakšen teden dlje pa na poznejših legah na območju višjih leg osrednje Slovenije in na območju Gorenjske ter Koroške.  
 
Naj medi!!!
 
Aleš Bozovičar, ONS