Povabilo na anketo in webinar Biotehniška fakulteta

17.06.2024 8:00:59
Izobraževanje
Spoštovani čebelarji. 
Od vas želim pridobiti podatke o izbiri panjske tehnologiji in vaši oceni učinkovitosti čebelarjenja. V ta namen želim primerjati obseg in pogoje čebelarjenja in nekatere ključne ukrepe, ki so potrebni v vsakem čebelarstvu za ohranitev zdravih in močnih čebeljih družin. Anonimno anketo sem pripravil v okviru projekt "Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov 2023-2025" financiranega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v sklopu aplikativnih raziskav v čebelarstvu. Anketa je le del širših raziskav pod tem naslovom, ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, pri anketi pa kot podizvajalec sodeluje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. S projektom želimo priti do preverjenih tehnoloških rešitev v čebelarstvu za uspešno in trajnostno naravnano čebelarjenje. 
Želim si čim več rešenih anket od čebelarjev, ki čebelarite v zadnjih 3 letih z vsaj 20 čebeljimi družinami. Dobrodošli tudi tisti, ki imate že nekaj let izkušenj in nameravate povečati svoje čebelarstvo.
 
Povezava do ankete: https://forms.gle/eWt59VUw28xV4XQP7 ali
QR koda:

 
Hkrati vas vabim tudi na udeležbo na webinar. Na voljo sta dva večerna termina. Podrobnosti so v spodnjima povezavama in ključema .
Na začetku webinarja bo predstavitev dogodka s povabilom na izpolnjevanje ankete s strani udeležencev. Ob tej priliki bodo tudi dobrodošla vprašanja in predlogi. V nadaljevanju bom predstavil krajšo predstavitev v predvideni dolžini 30 minut, kjer bom opozoril na zgodovino razvoja panjev od začetnih panjev z nepremičnim satjem in nadaljevanjem razvoja z okvirjanjem satov, ki je privedlo do današnjega stanja. Čebelarstva še ni dobro zajela robotizacija in informacijska podpora v vsakdanji praksi. Navadili smo se že na elektronske tehtnice, drugih oblik avtomatskega zajemanja podatkov pa še ne. V svetu se že pojavljajo robotizirane enote za čebelarjenje. Postavlja se vprašanje, kako bo lahko to dejansko poseglo v čebelarstvo.
 
Za sodelovanje sem vam že v naprej zahvaljujem!
dr. Janko Božič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.
webinar 1 (18. 6. ob 21h):
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m6b9a071969a83570a56de07351854adb
Ključ: mS5JmpQtp82
 
webinar 2 (20. 6. ob 21h):
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m78655b06be6cb3b41fbf789bc09d1915
Ključ: zvBH8pQ8aY3
V primeru težav lahko pošljete tudi email na janko.bozic@bf.uni-lj.si