Kateri med prijaviti na ocenjevanje in kako dokazati potrošniku, da je kupil va

13.06.2024 10:25:11
Varna hrana
Med z odličnimi senzoričnimi lastnostmi za posamezno vrsto medu bo dosegel najboljše rezultate na ocenjevanju. Pri tem vam je lahko v pomoč paket 1 brezplačnih analiz, kjer vam določimo vrsto medu in naredimo senzorično analizo.

PAKET 1: ČZS zbira vzorce medu za brezplačno analizo določanja kakovostnih in mikroskopskih lastnosti medu ,(vsebnosti vode, HMF, električne prevodnosti, pelodne slike in senzorične analize). Zadnji rok za oddajo vzorcev je 15.7.

Najbolj kakovosten med je popolnoma brez ostankov kemičnih sredstev, to lahko kupcu dokažete z analiznim izvidom iz paketa 2.

PAKET 2: Kmetijski inštitut Slovenije zbira vzorce medu za brezplačno analizo na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (kumafos, timol, razpadni produkti amitraza) in ostankov antibiotikov (kontakt: bojana.grofelnik@kis.si , 01 2805 172, veronika.kmecl@kis.si ,01 280 51 64).  Zadnji rok za oddajo vzorcev je 12.7.

Za izvedbo analiz paketa 1 ali paketa 2 potrebujemo 450 g medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Vzorec medu je lahko bil pridelan v letu 2023 ali 2024.

Ob oddaji vzorca je treba priložiti še pristopni obrazec in izjavo, ki ju najdete v prilogi.
 
Vsak čebelar lahko odda en vzorec medu v sklop 1 ali 2. Čebelar prejme rezultate analiz z obrazložitvijo in svetovanjem glede na ugotovljeno.

Analize izvajamo v okviru javnega naročila »Analiza čebeljih pridelkov za leto 2024« iz strateškega načrta, ki je financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.
Več informacij: aljaz.debelak@czs.si ali 01/7296-129.
 
Aljaž Debelak, svetovalec JSSČ