Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov

10.06.2024 12:49:40
Ekonomika
Prvi javni razpis spada v podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024, drugi pa v podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024. Oddaja vlog se prične 1. julija 2024.
 

Za podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024, katerega predmet je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, je glavni namen spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Na javnem razpisu je na voljo do 70.000 evrov.

Za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, katerega predmet je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, je glavni namen zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami. Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo. Na javnem razpisu je na voljo do 49.260 evrov.


Podrobnosti razpisa
 

Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa začne teči 1. julija 2024 ob 9. uri in traja do 31. julija 2024 do 15. ure.