Pomoč čebelarjem z izposojo opreme za zaščito panjev pred medvedi

08.05.2024 8:14:41
Tehnologija
Slovenija je razgibana pokrajina, gozdovi pa predstavljajo kar dve tretjini njene površine. To ozemlje je bogato z rastlinskimi in živalskimi vrstami, s katerimi si delimo prostor. Živalske vrste, ki so markantnejše in jih takoj zaznamo, kot so jelenjad, velike zveri ali divji prašiči, se pojavljajo tudi izven gozdov, na obdelovalnih ali neobdelovalnlih kmetijskih zemljiščih.
 
Z vidika reje pašnih živali predstavljata potencialno grožnjo dve veliki zveri, volk in rjavi medved, z vidika čebelarjenja pa rjavi medved. Da bi čim bolj celostno zajeli obravnavo sobivanja velikih zveri s človekom in rejo živali in da bi bili čim uspešnejši pri preprečevanju škod zaradi zveri, smo se različne institucije iz Slovenije (Zavod za gozdove Slovenije kot nosilec projekta in partnerji: Čebelarska zveza Slovenije, Občina Pivka, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta z različnimi oddelki) povezale, pripravile in prijavile projekt na Evropsko komisijo z naslovom LIFE VARNA PAŠA. Lani je Evropska komisija projekt potrdila, projekt pa traja od 1. januarja 2024 do konca leta 2029. Projekt je razdeljen na več delovnih sklopov, ki se nanašajo na sodelovanje med institucijami iz različnih sektorjev pri iskanju rešitev za blaženje konfliktov med deležniki. S tem namenom je oblikovana medsektorska svetovalna platforma, ki bo oblikovala dejavnosti za dosego ciljev projekta, jih usklajevala in bila na voljo za strokovno podporo.
 
V nadaljevanju članka, ki se nahaja v prilogi, pa se bom dotaknila predvsem dejavnosti, povezanih s čebelarstvom.
 
Lidija Senič, vodja služb ČZS