Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 2024

11.04.2024 13:38:42
Tehnologija
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa odrastemo, občudujemo njeno učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. V Sloveniji  nas je več kot 11.000 čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s  čebelami  nam predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.

Slovenija je v svetu poznana kot čebelarsko dežela in je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do dandanes.

Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih  in kako čebele s svojo aktivnostjo  v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja , boste lahko zvedeli  na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, bo v petek 19. aprila 2024 oziroma se bodo čebelarska društva prilagodila lokalnim praznikom in bodo odprla svoja vrata  po uradno napovedanem datumu. Lokacije , kjer bodo društva izvedla prireditev je v prilogi obvestila, za več informacij vas vabimo, da kontaktirate odgovorno osebo v posameznem društvu.

Na ta izobraževalni in promocijski dogodek vabimo  osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki  predstavlja svojo dejavnost.

Vaša prisotnost in podpora bosta pripomogli k širjenju zavedanja o pomenu čebelarstva in njegovi neprecenljivi vlogi v našem okolju.

Hvala za vašo podporo in prijazno vabljeni !

Čebelarska zveza Slovenije