Izobraževalni program: APITURIZEM TOP BEE

01.02.2024 10:08:04
Izobraževanje
Za pridobitev kategorije »Top Bee« je potrebno dodatno znanje, ki ga pridobijo apiturizmi v izobraževanju, ki vključuje več modulov. Zato so v mesecu februarju načrtovana prva predavanja v sklopu Čebelarske Šole Antona Janše - v izobraževalnem programu Apiturizem. Samo prijavljanje na certificiranje pa bo potekalo v mesecu marcu.

Izobraževanje vključuje module, ki vam jih bodo predstavili, vsak na svojem področju, izkušeni predavatelji. Ne zamudite te priložnosti, postanite del razvoja čebelarstva in turizma in se nam pridružite na poti k certificiranemu apiturizmu in ustvarjanju prihodnosti čebelarstva na tri dnevnem izobraževanju:

   yes   1. dan predavanj – ponedeljek,   26.2.2024 od 9:00 predvidoma do 16:00:
Lokacija: Čebelarski center Slovenije, Lukovica

Modul I. (3 urno): NASTOP ČEBELARJA PRED SKUPINO; Čebelar mora za doseganje doživetja svojega apiturizma dobro poznati pravila obnašanja in nastopanja. V pomoč mu bodo naslednje vsebine: Poznavanja nastopanja in govorice telesa, Zunanja urejenost osebnosti  čebelarja -  na primeru obleka naredi človeka, vključevanje obiskovalcev - dinamika skupine, poznavanje domače okolice izven območja lastnega apiturizma, uporaba sodobne AV opreme in virtualni apiturizem.
                 
Predavanje bo izvedla Ajda Kljun, dipl. posl. in upr. v turizmu, zgodovinarka in filozofinja (FF, ped. smer), ustanoviteljica in lastnica turistične agencije, dolgoletna turistična vodnica z nacionalno licenco, čebelarsko-turistična vodnica, licencirana muzejska vodnica (tudi po Čebelarskem muzeju v Radovljici).

 
Modul II. (4 urno): DOSTOPNOST ALI APITURIZEM ZA VSE (Accessible Api-tourism); Apiturizme kot enakopravni deležniki v turizmu obiskujejo tudi osebe, ki imajo takšne ali drugačne oviranosti (gibalno in senzorno ovirani, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z motnjami  v duševnem razvoju…), zatorej je potrebno osvojiti znanje o pravilnem pristopu do teh skupin obiskovalcev.
                   
Predavanje bo izvedla Dominika Koritnik Trepel, univ. dipl.teol.,  dolgoletna turistična vodnica z nacionalno licenco, licencirana muzejska vodnica (tudi po Čebelarskem muzeju v Radovljici in Hiši kranjske čebele v Višnji Gori). Je tudi čebelarsko-turistična instruktorica II pri Slovenski čebelarski akademiji in nosilka  avtorskega projekta  izobraževanja za čebelarsko-turističnega vodnika.

 
    yes  2. dan predavanj – torek,  27.2.2024 od 9:00 do predvidoma 14:00 
Lokacija: Čebelarski center Slovenije, Lukovica

Modul III. (2 urno): MEDOVITI VRT; Apiturizem  mora imeti urejen medoviti vrt. Ker znanja o veščinah urejanja vrta in o primernih rastlinah ni nikoli dovolj.
                    
Predavanje bo izvedla Jožica Bajc Pivec,  priznana NPK zeliščarica z dolgoletno prakso in dobra poznavalka zdravilnih rastlin. Je nosilka nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva,  čebelarsko-turistična vodnica in  lokalna vodnica. Posveča se izobraževanju, izvaja in organizira delavnice in predavanja, še posebej na temo medovitih rastlin.
 
Modul IV. (2 urno): UMETNOST IN ČEBELE; Apiturizem vključuje  tudi določene oblike umetnosti.
Z vami bo ponovno Dominika Koritnik Trepel. Predstavila vam bo naslednje vsebine: čebele v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, panjske končnice kot element kulturne dediščine ter uporabna umetnost in apiturizmi.
 
    yes  3. dan predavanj – sreda,  28.2.2024 od 9:00 do 13:00 
Lokacija: Čebelarski center Slovenije, Lukovica

Modul V. (4 urno):  EKOLOŠKO ČEBELARJENJE IN APITERAPIJA (Organic beekeeping and apitherapy); Apiterapije si ne moremo predstavljati brez tesne povezave z ekološkim čebelarjenjem. Čebelji pridelki, ki vsebujejo sintetične akaricide in ki jih je čebelar uporabljal pri zdravljenju varoze ali kašnih drugih čebeljih bolezni, nikakor niso primerni za zdravljenje ljudi.
                    
Predavanje bo izvedel Franc Šivic, univ. dipl. inž. gozd., ki je kot  predavatelj čebelarskih vsebin aktiven že od leta 1980. V letu 2023 je izvedel dve odmevni predavanji: prvo z naslovom »Apiterapija – moje izkušnje« v kraju Montereale Valcellina (Furlanija - Julijska krajina) in drugo na pobudo STA z naslovom »Zanimivosti slovenskega čebelarstva« v Berlinu v Muzeju evropskih kultur. V sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije in ČZS redno izvaja enodnevne tečaje za bodoče čebelarsko-turistične vodnike.

 
Za izvedbo celotnega izobraževanja je minimalno število prijavljenih 6. V primeru, da pogoj minimalne udeležbe ne bo izpolnjen, se tudi posamezni moduli ne bodo izvajali. 
 
Cenik izobraževanja (5 modulov): 200 EUR za člane Čebelarske zveze Slovenije oz. 300 EUR za nečlane.
 
Posamezen izobraževalni modul:        2-urni: 27 EUR za člane in 54 EUR za nečlane
                                                                        3-urni: 41 EUR za člane in 82 EUR za nečlane
                                                                        4-urni: 54 EUR za člane in 108 EUR za nečlane

Več si lahko prebere na spletni strani: www.czs.si  pod rubriko Izobraževanje in Čebelarski turizem. 
Za prijavo in dodatne informacije se obrnite glede apiturizma na barbara.dimic@czs.si ali glede izobraževanja na boris.potocnik@czs.si.