Izpolnjevanje dokumentacije

15.12.2023 17:28:19
Varna hrana
Izpolnjevanje dokumentacije
 
Zima je za čebelarje bolj umirjeno obdobje in zato primeren čas za urejanje potrebne dokumentacije. Čebelar je produktno odgovoren in mora imeti vzpostavljen sistem za zagotavljanje in evidenco vseh bistvenih elementov pridelave (in predelave) varnih čebeljih pridelkov. Lahko vzpostavi lasten notranji nadzor z vsemi obveznimi vsebinami ali pa na podlagi Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki jih je ČZS pripravila že leta 2006 (zadnja posodobljena verzija je iz 2015). Usmeritve temeljijo na načelih sistema HACCP in so na naši spletni strani brezplačno dostopne za vse slovenske čebelarje. Oblikovani so obrazci za vodenje sledljivosti, ki si jih lahko tiskate sami ali pa jih nabavite v obliki brošure, ki vsebuje tudi primere izpolnjene dokumentacije.

O Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu že dolga leta tudi redno izobražujemo čebelarje na predavanjih in številni čebelarji imajo evidence zelo zgledno urejene. Še vedno pa se pri mnogih pojavljajo pomanjkljivosti, a ne na račun zahtevnosti dokumentacije, temveč premalo posvečanja pozornosti doslednemu evidentiranju svoje dejavnosti.
Le nekaj obrazcev je obveznih v vsakem primeru in le nekaj teh je potrebno izpolnjevati vsako leto. Ostali se izpolnjujejo po potrebi. Smiselno je, da vse obrazce za sledljivost, račune nabav (sladkorja, embalaže, itd.), analizna poročila in ostale dokumente, ki se nanašajo na vašo čebelarsko prakso, shranjujete na enem mestu (npr. v enem fasciklu ali mapi).
Spodaj povzemamo namen posameznih obrazcev in pogostost njihovega izpolnjevanja.

Obrazec 1: Soglasje čebelarja o obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom. Obrazec izpolnite pred začetkom opravljanja dejavnosti in velja do morebitne spremembe. Izpolnijo naj ga tudi vsi, ki vam pomagajo pri pridelavi čebeljih pridelkov.
Obrazec 2: Izjava čebelarja o bolezenskih znaki. Obrazec se izpolnjuje po potrebi, v primeru opisanih bolezenskih znakov.
Obrazec 3: Zagotavljanje sledljivosti. Obrazec se izpolnjuje vsako leto po opravljenem delu. Ne pozabite od vsakega točenja oz. lota medu shraniti kontrolnih vzorcev.
Obrazec 4a: Formular za samokontrolo – pridelava medu. Obrazec se izpolni enkrat letno, priporočamo po končani sezoni pridelave čebeljih pridelkov.
Obrazec 4b: Formular za samokontrolo – pridelava cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa. Obrazec se izpolni enkrat letno po končani sezoni pridelave, le v primeru, če prideluje navedene čebelje pridelke.
Obrazec 5: Polnjenje in poraba zaščitnih prelepk SMGO. Obrazec vsako leto izpolnjujejo le čebelarji, ki so v sistemu SMGO.
Obrazec 6: Obrazec za korekcijske postopke. Obrazec izpolnite po potrebi; v primeru potrebnega korektivnega postopka.
Obrazec 7: Nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih. Obrazec izpolnite po potrebi - v kolikor pridelujete cvetni prah in matični mleček.
Obrazec 8: Umik/odpoklic. Obrazec se izpolni po potrebi, samo v primeru, ko se ugotovi, da izdelek ni varen za zdravje ljudi oz. ni v skladu s Pravilnikom o medu.
Obrazec 9: Homogenizacija medu. Obrazec se izpolni po potrebi, če mešate oz. homogenizirate med različnih serij oz. lotov.
Obrazec 10: Krmljenje čebel z medom. Obrazec izpolnite po potrebi, če krmite čebele z medom. Med mora biti predhodno analiziran na vsebnost spor hude gnilobe.
Obrazec 11: Obrazec za izvajanje kontrole količin predpakiranih izdelkov. Obrazec se izpolni vedno ob polnjenju. Priporočamo, da preverite 10 % napolnjenih kozarcev o ustreznosti neto količine.
Obrazec 12: Evidenca kontrol in čiščenja. Izpolnjevanje obrazca se le priporoča.
Obrazec 13: Načrt/plan in realizacija usposabljanj čebelarjev. Priporoča se, da se enkrat letno pripravi načrt usposabljanj. Znanje s področja higienskih navad in zakonodaje glede pridelave čebeljih pridelkov morate obnavljati na vsaki dve do tri leta.
 
Svetovalci za zagotavljanje varne hrane v JSSČ, smo vam vedno na voljo za dodatno razlago.
 
Urška Ratajc,
svetovalka specialistka za zagotavljanje varne hrane