Predlogi za odličja, plakete, nagrade in častne diplome v letu 2024

21.11.2023 11:08:44
Tajništvo
Predlogi za odličja, plakete, nagrade in častne diplome v letu 2024

Predlogi za dobitnike odličij Antona Janše I. stopnje
Čebelarska društva in območne čebelarske organizacije prosimo, da najpozneje do 31. januarja 2024 na naslov Čebelarske zveze Slovenije pošljejo pisne predloge za dobitnike odličij Antona Janše I. stopnje ter plaket Antona Janše v letu 2023. Pri oblikovanju predlogov upoštevajte merila veljavnega Pravilnika o odlikovanjih, priznanjih in nagradah, ki je objavljen na spletni strani ČZS. Na tej spletni strani boste našli tudi obrazec za pripravo predloga.
 
Praznovanje obletnic delovanja čebelarskih društev
Vse čebelarske organizacije, ki bodo v letu 2024 praznovale 50-, 70- ali 90-letnico svojega delovanja in bodo tako tudi prejemnice odličja Antona Janše, prosimo, da to do 31. januarja 2024 pisno sporočijo na naslov Čebelarske zveze Slovenije. Čebelarske organizacije, ki bodo v letu 2024 praznovale 100- ali večletnico svojega delovanja in bodo tako prejemnice plakete Antona Janše, prosimo, da to prav tako do 31. januarja 2024 pisno sporočijo na naslov Čebelarske zveze Slovenije.
 
Predlogi za nagrado P.P. Glavarja
Nagrado P.P.G. za življenjsko delo trajne vrednosti  lahko predlagate do 31.01.2024, saj so za to potrebna finančna sredstva, ki jih mora Čebelarska zveza Slovenije planirati v svojem finančnem programu. Na podlagi vloge, komisija predlaga UO v sprejem.
Potrebno je da kandidat:
- objavi izvirna avtorizirana teoretična dela uporabne vrednost izjemnega pomena za napredek čebelarstva;
- objavi znanstvene prispevke, diplomsko nalogo, problemsko-analitično obdelane teme in podobne dosežke uporabne vrednosti s področja čebelarstva.
 
Predlogi za častno diplomo A. Ž. ali nagrado A.Ž
Prijave za častne diplome A.Ž. lahko na predpisanem vprašalniku vlagajo kandidati vse leto.
Častno diplomo A.Ž. na predlog pristojne komisije podeli UO ČZS inovatorju za izvirne novo-sti ali izboljšave (invencije) s področja tehnologije čebelarjenja, ki jih avtor daje na razpolago vsem čebelarjem. Častna diploma A.Ž. je posebna listina.
Nagrado A.Ž. v višini povprečne bruto plače v državi, izplačane v minulem letu, na predlog pristojne komisije podeli UO ČZS inovatorju za izjemne inovacijske dosežke s področja teh-nologije čebelarjenja, ki bistveno izstopajo po količini (številu inovacij) in / ali kakovosti (eko-nomski učinkovitosti) inovacij, in jih avtor daje na razpolago vsem čebelarjem. Nagrada A.Ž. je posebna listina in denarna nagrada.
 
Dodatne informacije prejmete pri tajniku ČZS, barbara.dimc@czs.si , 041 370 409.
 
 
Komisija UO ČZS za odlikovanja in nagrade