Vnos števila čebeljih družin

16.11.2023 10:01:24
Tehnologija
V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.
Število družin lahko sporočite preko obrazca , ki ga boste prejeli v nasldenjih dneh ali  direktno preko povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup