​Predavanja s področja ekonomike in razpisov za čebelarje

09.11.2023 10:54:08
Ekonomika
V novembru in decembru, ki sta primerna meseca za obnovitev in nadgradnjo čebelarskega znanja, vabimo zainteresirana čebelarska društva k organizaciji predavanj v izvedbi Javne svetovalne službe v čebelarstvu s področja ekonomike in pridobivanja nepovratnih sredstev. Pogoj za izvedbo izobraževanja je najmanj 15 udeležencev. Prijave zbiramo na tina.zerovnik@czs.si.

Teme predavanj

Možnosti pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev
Čebelarji imajo številne možnosti kandidiranja na razpisih za pridobitev finančnih sredstev, ki omogočajo investicije v domače čebelarstvo. Pridobitev sredstev na razpisih omogoča razvoj čebelarstva in izboljšanje možnosti za poslovno uspešnost. Na predavanju so podrobneje predstavljeni ukrepi in pogoji za kandidiranje na razpise na področju čebelarstva (sofinanciranje čebelarske opreme, sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, sofinanciranje nakupa ali izdelave satnic, sofinanciranje nakupa medovitih rastlin,...) ter možnosti kandidiranja čebelarjev na ostalih razpisih v okviru kmetijske politike.

Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja
Čebelarji se pri opravljanju čebelarstva kot osnovne kmetijske dejavnosti srečujejo s številnimi izzivi in vprašanji na področju davčne zakonodaje in zakonodaje na področju prodaje. Predavanje se osredotoči na pogoje in pravila pri prodaji čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov, opredeli in primerja možnosti ter prednosti in slabosti različnih obdavčitev za čebelarje ter opiše postopek, pogoje in opredelitev dopolnilnih kmetijskih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo čebelarji.

Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov
Sodoben trg ponuja številne možnosti prodaje in trženja raznovrstnih izdelkov. Pri prodaji se poslužujemo različnih prodajnih poti, hkrati pa tudi raznovrstnih trženjskih pristopov, ki so prilagojeni očem sodobnega kupca. Na predavanju bodo udeleženci seznanjeni o osnovnih principih in vodilih učinkovitega trženja ter o možnostih in pristopih za trženje in pridobivanje dodane vrednosti na primeru čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov. Uspešno trženje doprinese k boljšemu poslovanju čebelarstva.

Tina Žerovnik in Mojca Pibernik, 
svetovalki za ekonomiko čebelarstva