Analiza čebeljih pridelkov za leto 2023 – poročilo raziskave

01.09.2023 11:10:53
Varna hrana

Analize kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov so se izvajale po sklopih. Čebelarji so imeli za analize na voljo tri sklope, ki so vsebovali različne analize. Vsak čebelar je lahko oddal en vzorec medu v analizo, pri tem se je odločil za enega izmed dveh sklopov analiz (sklop 1 ali sklop 2), in en vzorec drugega čebeljega pridelka (vosek, cvetni prah, propolis) v sklop 3.

 

Prvi sklop vsebuje kakovostne parametre po Pravilniku o medu:

- vsebnost vode,

- električna prevodnost,

- vsebnost HMF,

- pelodna analiza,

- senzorična analiza.

 

Drugi sklop vsebuje analize na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu, in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola in razpadnih produktov amitraza ter ostankov antibiotikov.

 

Tretji sklop vsebuje analize na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov (cvetni prah: izkopanec in osmukanec, propolis in vosek) in sicer določanje vsebnosti:

- kumafosa,

- timola ter

- razpadnih produktov amitraza.

 

V prilogi lahko najdete glavne ugotovitve letošnje raziskave predstavljene v obliki člankov.

 

Rezultati so nastali v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike in programa »Analize čebeljih pridelkov za leto 2023«, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

 

Aljaž Debelak,

Svetovalec za zagotavljanje varne hrane

Čebelarska zveza Slovenije