Predavanja o ekološkem čebelarjenju

10.08.2023 14:02:07
Tehnologija
Institucije, ki se ukvarjamo z ekološkim kmetovanjem, KGZS z osmimi kmetijsko gozdarskimi zavodi, Univerza v Mariboru, fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Čebelarska zveza Slovenije in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije izvajamo aktivnosti za pospeševanje ekološkega kmetovanja v okviru javnega naročila, ki ga je objavilo MKGP.

Vabimo vas na brezplačna specialistična predavanja in ogleda dobrih praks s področja ekološkega čebelarstva, tehnologje čebelarjenja v ekološkem čebelarstvu,  ki je organizirano v okviru Javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” in sicer :

v ponedeljek 18.septembra 2023 ob 16.00 uri na kmečkem turizmu Andrejevi Narin 107, 6257 Pivka
in
v ponedeljek 25.septembra 2023 ob 16.00 uri v gostilni Janc Studenec 44, 8293 Studenec
 
Vsebina in predavatelji:
-              Pogoji za ekološko čebelarjenje, Mitja Zupančič
-             Tehnologija čebelarjenja v ekološkem čebelarstvu, Vlado Auguštin
-              Ogled ekoloških čebelarstev  Franko in Metelko

Vabljeni na udeležbo predavanje z ogledom dobre prakse !

Vlado Auguštin