Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica