​Napoved medenja za drugo polovico maja

14.05.2023 9:37:30
Napoved medenja
Stanje katerega imamo letos se res približuje katastrofi. Z izjemo zahodnega dela države kjer je akacija v vrhuncu cvetenja, ni področja v Sloveniji, ki bi čebelam vsaj zagotavljal donose za pokrivanje lastnih potreb. Poleg že tako slabšega stanja, ki ga je povzročila letošnja pozeba nam krepko nagaja tudi vreme, ki enostavno ne omogoča koriščenja medovitih virov.
Akacija na območju Kopra, Gorice, Brd, Sežane, Vipave in Ajdovščine je v polnem cvetenju vendar jo čebele ob vsakodnevnem dežju ne morejo izkoristiti. Vse donose, ki jih beležimo na teh območjih čebele uspejo zagotoviti v tistih parih urah, ko se oblaki umaknejo in posije sonce.
Kot smo že poročali je pozeba močno prizadela akacijo na vzhodu, jugovzhodu in jugu države. Tu so cvetovi preživeli le v vrhovih starih dreves in dreves, ki rastejo višje ležeče kjer je bila pozeba manj izrazita. Na teh območjih prvi cvetovi na zgodnjih legah belijo oz. se lahko posamezni cvetovi že odpirajo. Sedaj so dobo vidni tudi že sekundarni poganjki, ki so izrasli na mestu pozeblih primarnih poganjkov. Te bodo cveteli kasneje vendar donosov od njih ne pričakujemo.
Z cvetenjem pričenja tudi gorski javor. Cvetov ima letos zelo malo, če primerjamo z lanskim stanjem lahko rečemo, da skoraj nič. Beležimo na njemu tudi posamezne kolonije ušic, vendar za obetajočo pašo potrebujemo njihov boljši razvoj in številčnost kar bodo ob teh vsakodnevnih padavinah težko dosegle.
Nekoliko manj cvetja opažamo tudi na lipi in lipovcu, vendar takšno stanje ni zaskrbljujoče. Predvsem lipovec je zelo dobra medovita rastlina, ki nam lahko letos še napolni medišča. Trenutno plesni na njem ne zaznavamo in upajmo, da se v tem vremenu ne razvija in ne poškoduje cvetnih nastavkov. Začetek cvetenja lipe pričakujemo med 10. in 15. junijem. Lipovec, ki zacveti kasneje pa med 20. in 25.  junijem. Za točno napoved bodo potrebni še pregledi in vas bomo o tem obveščali.

Z razvojem kasni tudi kostanj. Na zgodnjih legah sicer opažamo nekaj manj cvetnih nastavkov, vendar moramo za točno napoved še malo počakati. Kostanj je prav tako ob dobrih pogojih sposoben ponuditi odlično pašo, kljub nekoliko manjšemu številu cvetov. Trenutno ocenjujemo začetek njegovega cvetenja na zgodnjih legah okoli 15. junija.

Sedaj bi si želeli še kakšnih otipljivih znakov povzročiteljev medenja na smreki, česar žal ne opažamo. Opazimo posameznega velikega in malega kaparja, kakšno kolonijo rdečerjave puhaste ušice in črne smrekove ušice. Sledenje se sicer še lahko razvijejo, saj ob ugodnem vremenu lahko nadoknadijo izgubljeno.
Jelka za enkrat še ne izkazuje znakov povzročiteljev medenja. Sicer so pregledi ob takšnem vremenu sedaj nemogoči in nerealni in bomo stanje intenzivno spremljali v prihodnje in vas o rezultatih obveščali.

Glede na trenutno situacijo poskrbite za zadostno količino hrane v čebeljih družinah. Potrebe čebeljih družin so sedaj velike tudi do 70 dag na dan. Poleg tega spremljate rojilno razpoloženje družin, ker so trenutni pogoji za to kar ugodni. Preverite tudi stanje z varojo. Letošnje razmere so zanjo ugodne in lahko povsem upravičeno pričakujejo večjo napadenost čebeljih družin.
 
Ob vsem tem vam želim samo Naj medi!!!


Aleš Bozovičar, ONS

Fotografije