​Stanje akacije na jugovzhodu države z dne 5.5.2023

05.05.2023 22:11:24
Napoved medenja
Danes smo pregled stanje akacije na območju Brežic, Bizeljskega in Podčetrtka. Ravno območje Podčetrtka izkazuje slabo stanje s primarnimi cvetnimi nastavki, saj so v večini odpadli. Je pa možno na zgodnjih legah tega področja opaziti sekundarne poganjke, ki so sedaj veliki do 1 cm.
Preostala dva območja pa dajeta mešano sliko. Najslabše stanje je v dolinah kjer so primarni poganjki po večini odpadli. Boljše je stanje na višjih legah kjer pozeba ni bila tako huda. Tam lahko najdemo tudi poganjke, ki so veliki do 4 cm. Čas cvetenja teh najbolj razvitih bo med 12. in 15. majem.
Enako kot svetujemo za druge lege preverite stanje na svojem območju, saj so razlike med legami velike in je težko podati splošno oceno stanja. Pri oceni pazite na sekundarne poganjke, ki so sedaj prisotni tudi na spodnjih vejah akacij, katere rastejo tudi v dolini. Te poganjki so sedaj na zgodnjih legah lahko veliki do 2 cm in iz izkušenj preteklih let ne medijo.
 
Kljub ugodnem vremenu v zadnjih dveh dneh je malokatera tehtnica pokazal pozitiven donos, zato preverite stanje zalog hrane v panjih in po potrebi krmite.  
 
Vsem skupaj želim, NAJ MEDI!!!
 
Aleš Bozovičar, ONS