Nadaljuje se promocijska kampanja shem kakovosti!

18.04.2023 11:08:36
Varna hrana
Nadaljuje se promocijska kampanja shem kakovosti, ki jo v višini 350.000 € financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na pobudo Konzorcija nosilcev EU zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov ter njegovega zastopnika Boštjana Noča. Oglase boste lahko spremljali v medijih od 1.5. do 30.6. 2023. Promocijo  znaka »zaščitena geografska označba«, katerega nosi naš Slovenski med ZGO, ter znaka »zaščitena označba porekla«, katerega najdemo na embalaži Kočevskega gozdnega medu, ter Kraškega medu bomo lahko spremljali preko TV oglasov, socialnih omrežij in tiskanih medijev.  Izkoristite priložnost dobre promocije in postanite ponosen pridelovalec medu iz evropske sheme kakovosti!

Video oglasi :
https://www.youtube.com/watch?v=RJH6hzvE6v0
https://www.youtube.com/watch?v=5YfE9NmtPMI
https://www.youtube.com/watch?v=BVJCv9Eb9iM
https://www.youtube.com/watch?v=NvnaJAkBBvE
https://www.youtube.com/watch?v=vgDs-iNyvqg
https://www.youtube.com/watch?v=Kt4ymCcbV1U
https://www.youtube.com/watch?v=tI3kWHQe3lE
 

Aljaž Debelak
svetovalec JSSČ za varno hrano