Uporaba uparjalnika za propolis v vrtcih

27.03.2023 11:26:51
Varna hrana
Podjetje Spar Slovenija d.o.o. je lansko jesen namenilo donacijo za nakup uparjalnikov za propolis za izbrane vrtce z namenom obogatitve preventive. Čebelarska zveza Slovenije je uparjalnike razdelila v več slovenskih vrtcev v različnih regijah. K uparjalniku so bile priložene tudi propolisove tablete namenjene za uporabo v uparjalniku.

Spremljali smo ali je uporaba uparjalnika v igralnici povezana z manjšo odsotnostjo otrok iz vrtca. Po poročanju vzgojiteljic lahko zaključimo naslednje: potrebnih je bilo par dni, da so se otroci in zaposleni navadili na uporabo uparjalnika in novega vonja. Prisotnega je bilo manj izcedka iz nosu. Po dveh mesecih spremljanja odsotnosti otrok iz vrtca se je izkazalo, da so bili otroci iz skupin kjer je bil nameščen uparjalnik odsotni manj časa. Odsotnost je bila tudi nekoliko manjša kot v skupinah, kjer uparjalnika niso uporabljali. Zanimiva ugotovitev je tudi, da se delež odsotnih otrok v vrtcu, kjer je bil nameščen uparjalnik s časom ni spreminjal, medtem ko je delež odsotnih otrok, kjer ni bil nameščen uparjalnik s časom naraščal (slika: prikaz odsotnih otrok med skupinami z uparjalnikom (oranžna barva) v primerjavi s skupinami brez uparjalnika (modra barva)).

Ko smo med vsemi vrtci primerjali delež odsotnih otrok med skupinam z uparjalnikom in skupinami, kjer ni bilo uparjalnika smo ugotovili, da je odsotnost otrok v apiterapevtskih skupinah za 0,9 % manjša v primerjavi z referenčnimi skupinami. S tem lahko zaključimo, da je uporaba uparjalnika malenkostno prispevala k boljšemu počutju otrok. To potrjuje, da je bila donacija podjetja Spar Slovenija d.o.o. na mestu in smiselna. Želimo si, da bi vrtci, ki so iz donacijskih sredstev prejeli komplet uparjalnika in propolisovih tablet nadaljevali z uporabo uparjalnika in s tem prispevali k boljšemu počutju svojih vrtičnikov.

Čebelarska zveza Slovenije se v svojem imenu in v imenu sodelujočih vrtcev zahvaljuje podjetju Spar Slovenije d.o.o. za velikodušno donacijo.
 
Ana Janžekovič, svetovalka za zagotavljanje varne hrane
 

Fotografije