Povabilo k sodelovanju v javnem natečaju za CGP za Čebelarsko šolo Antona Jan

22.03.2023 14:03:32
Tajništvo
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, PREKLICUJE Javni natečaj za izbiro celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše, ki ga je 31. januarja 2023 objavila na svojih spletnih straneh ter z današnjim dnem OBJAVLJA NOV Javni natečaj za izbiro celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše, ki kot vlagatelje poleg fizičnih predvideva tudi pravne osebe. V vseh ostalih elementih je novi javni natečaj identičen prejšnjemu.
Vabimo torej fizične in pravne osebe, da sodelujete na javnem natečaju, katerega namen je pridobitev različnih oblikovnih rešitev za CGP od avtorjev oz. vlagateljev ter izbira zmagovalne rešitve. Zmagovalna rešitev CGP bo javnosti predstavljena maja 2023.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica ali vložiti v tajništvu Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica do najkasneje, ponedeljka, 3. aprila. 2023 do 9.00 ure. Vloge, vložene po tem dnevu, ne bomo obravnavali. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni s podatki vlagatelja in označena z oznako javnega natečaja: »Ne odpiraj – Vloga za javni natečaj CGP ČŠAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov vlagatelja.
BESEDILO NOVEGA JAVNEGA NATEČAJA JE OBJAVLJENO V SPODNJI PRILOGI.
ČZS