Povabilo k sodelovanju v javnem natečaju za CGP za Čebelarsko šolo Antona Jan

31.01.2023 15:06:55
Tajništvo
DOPOLNITEV 22. MAREC 2023:
ČZS je 22. marca 2023 preklicala javni natečaj za izbiro celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše objavljen 31. 1. 2023 ter TUKAJ objavila nov javni natečaj, ki kot vlagatelje poleg fizičnih predvideva tudi pravne osebe. V vseh ostalih elementih je novi javni natečaj identičen prejšnjemu. Vabimo torej fizične in pravne osebe, da sodelujete na javnem natečaju in v skladu z navodilom oddate vloge do najkasneje, ponedeljka, 3. aprila. 2023 do 9.00 ure.


Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, vabi avtorje k sodelovanju v Javnemu natečaju za izbiro celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše ter da avtorji v skladu s tem javnim natečajem oddajo vlogo za izbor predloga Celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše (v nadaljevanju: CGP).
Namen javnega natečaja je pridobitev različnih oblikovnih rešitev za CGP od avtorjev oz. vlagateljev ter izbira zmagovalne rešitve. Zmagovalna rešitev CGP bo javnosti predstavljena maja 2023.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica ali vložiti v tajništvu Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica do najkasneje, ponedeljka, 3. aprila. 2023 do 9.00 ure. Vloge, vložene po tem dnevu, ne bomo obravnavali. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni s podatki vlagatelja in označena z oznako javnega natečaja: »Ne odpiraj – Vloga za javni natečaj CGP ČŠAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov vlagatelja.
ČZS