Odgovor MKGP na Pobudo za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hr

17.01.2023 11:46:52
Tajništvo
Ob novinarski konferenci, ki je potekala 16. 11. 2022, v okviru Dneva shem kakovosti, je bila podpisana Pobuda Vladi Republike Slovenije za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane. Objavljamo odgovor MKGP na pobudo, ki je bil poslan vsem ministrstvom, Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije ter Združenju mestnih občin Slovenije. 

Besedilo pobude:
»Spodaj podpisani, ki smo se sestali dne 16. 11. 2022 v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, dajemo Vladi Republike Slovenije Pobudo za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane. V letošnjem letu poteka že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk in 11. Dan slovenske hrane, ki iz leta v leto presegata pričakovanja organizatorjev in sodelujočih deležnikov. Želimo si, da Dan slovenske hrane preraste v Teden slovenske hrane, ki bi potekal vsak 3. teden v novembru z vrhuncem v petek, ko bi po ustaljenih smernicah potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. Cilj Tedna slovenske hrane je, da bi v tem tednu ne le v vzgojno – izobraževalnih ustanovah, ampak v vseh javnih zavodih po Sloveniji uživali lokalno pridelana živila oziroma jedi. Menimo, da bi z aktivnostmi v okviru Tedna slovenske hrane spodbudili uživanje lokalno pridelane hrane in poznavanje tradicionalnih slovenskih jedi, zdrav prehranski slog ter nenazadnje izboljšali promocijo pridelkov in živil slovenskih pridelovalcev.«

Pobudo je podpisalo 11 inštitucij s področja kmetijstva in živilstva. Podpisnice pobude so Čebelarska zveza Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajno prihodnost, Zveza sadjarskih društev Slovenije, Gibanje oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Gibanje Rajski vrt in Konzorcij evropsko zaščitenih živilskih pridelkov in izdelkov.

Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ