Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 2023

11.01.2023 8:46:58
Obrazci - Tehnologija
V petek 21. aprila 2023  bo po vsej Sloveniji potekal »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev«. Želimo si, da bi na ta dan večina čebelarskih društev odprla svoja vrata obiskovalcem iz ožje in širše okolice. Vključevanje ČD v to vseslovensko akcijo je prostovoljno, odvisno pa je predvsem od kadrovskih zmožnosti posameznega društva. 
 
ČZS,  JSSČ bo k sodelovanju povabila slovenske občine, da bodo prek svojih lokalnih glasil poskrbele za promocijo dogodka v domačem ČD, o dogodku bo obvestila različna društva, vrtce in osnovne šole, društvom bo dala napotke, kako naj se predstavijo obiskovalcem.
 
Namen Dneva odprtih vrat je seznaniti javnost s skrbjo za kakovostne in varne čebelje pridelke ter s čebelarskimi opravili, pestrostjo čebeljih pridelkov, možnostjo vključevanja čebelarjev v turistično ponudbo kraja in ne nazadnje doseči še večje zaupanje slovenskih porabnikov v čebelarje in čebelje pridelke.
 
V ta namen vaše  čebelarsko društvo prosimo, da odpre vrata obiskovalcem s prikazom čebelarskih pripomočkov, čebeljega prebivališča, različnih del pri čebelahdegustacijo medu in ostalih medenih pridelkov, ter predstavitvijo pomena čebel za vaše lokalno okolje.
 
Vsa zainteresirana društva prosimo, da se k sodelovanju prijavijo najkasneje do  15. februarja 2023. V ta namen imate v nadaljevanju prijavnico, v kateri  izpolnite rubrike zaradi lažje nadaljnje koordinacije, promocije dogodka in dostave propagandnega materiala.
 
Prijavnico pošljite na elektronski naslov:  vlado.augustin@czs.si (prijavnica je tudi v elektronski obliki na spletu www.czs.si pod rubriko OBRAZCI).   O nadaljnjem poteku akcije bomo obveščali samo tista čebelarska društva, ki bodo do navedenega datuma oddala svojo prijavo. Vse dodatne informacije lahko dobite tudi na ČZS, JSSČ na telefonski številki: 040/436-516.
 
S spoštovanjem
 Vlado Auguštin