Apiterapija kot dejavnost

01.07.2022 12:30:09
Ekonomika
Kaj je apiterapija?
 
Apiterapija je veda in način, kako si s čebeljimi pridelki (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji vosek, čebelji strup) ali pripravki iz njih (tinkture, mazila, svečke, ovule,…) krepiti in izboljšati zdravje. Za apiterapevtske namene so primerni izključno čebelji pridelki sonaravne pridelave, ob upoštevanju doktrine, ki jo je Čebelarska zveza Slovenije sprejela že leta 2003 ali ob upoštevanju pravil ekološke pridelave ali biodinamičnega čebelarjenja.
 
Zaradi edinstvene konstrukcije slovenskega čebelnjaka, je notranji prostor čebelarskega poslopja prav tako možno koristi v apiterapevtske namene, kar v čebelarstvu pomeni dodano ponudbo, s tem pa tudi dodano vrednost. Apiterapevtski čebelnjak je sezonske narave in ga je zaradi razvoja čebel, ki je odvisen tudi od zunanjih vremenskih razmer, priporočljivo koristiti nekje od maja do septembra. V terapevtskih čebelnjakih se tako lahko nudi:
  • predihavanje čebeljega zraka;
  • svetovanja glede uporabe čebeljih izdelkov;
  • masaže z medom;
  • druge metode apiterapije.
 
Komentar Nike Poslek, Mr. Bee čebelarstvo: »Naš apičebelnjak se nahaja na bolj turistični lokaciji, tako da gostje, ki tam prespijo, večinoma vzamejo kakšno medeno masažo za relaksacijo oz. za razvajanje. Dosti je tudi nakupov darilnih bonov, npr. za kakšne praznike. Apiterapijo z aerosolom pa ponavadi vzamejo tisti, ki imajo težave z dihali, ti pa tako, da pridejo večkrat  na tako vrsto terapije.«
 
Danes v času sodobne medicine uvrščamo apiterapijo kot dopolnitev uradni medicini in kot širši pojem obsega preventivo, terapijo, kurativo in rehabilitacijo. V slovenskih bolnišnicah tako denimo pri zdravljenju kroničnih razjed in ran uporabljajo Tosamine medene obliže, ki se uporabljajo kot obloge za zdravljenje različnih vrst ran, med drugim kirurške rane, opekline, diabetične rane in okužbe. Sicer so si ljudje pri zdravju s čebeljimi pridelki pomagali že tisočletja nazaj, vse od egipčanske, grške, babilonske, kitajske in indijske civilizacije. Začetnik moderne apiterapije v Sloveniji je bil dr. Filip Terč (1844–1917), zdravnik in čebelar, ki se je sistematično ukvarjal z uporabo čebeljih pikov kot zdravilo za revmatizem. Njegov rojstni dan, 30. marec, obeležujemo kot svetovni dan apiterapije.
 
Apiterapevt je oseba, ki je zaključila ustrezen, standardiziran sistem izobraževanja. Le-ta ljudem svetuje pri uporabi čebeljih pridelkov in izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja, lahko izvaja masažo z medom, strankam omogoča sproščanje s čebeljim zrakom iz panja, izdeluje razne pripravke in nudi druge metode apiterapije. Z letošnjim letom je v Sloveniji dokončno urejen tudi status nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) apiterapevt/ka, kar pomeni uradno priznan poklic. Po najnovejših podatkih iz Državnega izpitnega centra, imamo v Sloveniji trenutno 92 apiterapevtov z nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Apiterapevtsko usposabljanje, ki ga izvaja Čebelarska zveza društev Maribor v okviru sekcije SAS, poteka že od leta 2014 in se ga je do sedaj udeležilo že več kot 300 oseb. Apiterapevt ob prejemu certifikata s seznamom kompetenc podpiše etični kodeks, s katerim prevzema odgovornost, da bo pri svojem delu s stranko v skladu s kodeksom upošteval vsa etična in moralna načela. 
 
Medena masaža in sproščanje s panjskim zrakom
Za opravljanje medene masaže in sproščanje s panjskim zrakom je potrebno registrirat dejavnost SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa, pri čemer je potrebno tako pri medeni masaži v čebelnjaku kot pri sproščanju s panjskim zrakom biti zagotovljena zaščita pred čebelami. Medena masaža se opravlja v skladu s predpisom, ki ureja minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Sproščanje s panjskim zrakom se opravlja v čebelnjaku. Če se pri sproščanju s panjskim zrakom uporablja maska, se za vsako osebo uporabi nova maska (50. točka prvega odstavka 18. člena Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
 
Svetovanje o uporabi čebeljih pridelkov in apiterapevtskih pripravkov
V kolikor apiterapevt želi uporabnikom svetovati tudi o uporabi čebeljih pridelkov in pripravkov, potem je potrebno registrirat še dejavnost SKD 85.590 Svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj, kamor spada tudi svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov za krepitev zdravja ter uporabnikom eteričnih olj (6. točka prvega odstavka 21. člena Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18)).
Fizična oseba lahko apiterapevtsko dejavnost opravlja v okviru:
  • dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • samostojnega podjetnika (»popoldanski« s.p. ali pa kot samostojna dejavnost s celotnimi prispevki).  
Osnovna pogoja za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti v okviru opravljanja apiterapevtskih storitev, sta urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID št.) in registracija 10-čebeljih panjev. Čebelarju dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti izda upravna enota z odločbo. Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), prav tako o izdanem dovoljenju obvesti Finančno upravo Republike (FURS) Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri dejavnosti svetovanje mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oz. mojstrski izpit ali izobrazbo prve stopnje pridobljeno po študijskih programih. Prednost opravljanja dopolnilne dejavnosti je predvsem v tem, da lahko dejavnost priglasimo le za določeno obdobje, največ 6-mesecev neprekinjeno, kar nam zmanjšuje višino obveznih izdatkov na letni ravni.
 
Za namen opravljanja dejavnosti se je prav tako priporočljivo posvetovati s strokovnimi službami glede varstva pri delu in požarno varnost, ki to izvajajo, da naredijo celoten načrt namestitve gasilnih aparatov, prve pomoči, potrebne varnostne oznake, ipd.

Zdravljenje s čebelami in čebeljimi izdelki vse bolj pridobiva na pomenu. Po mnogih objavljenih raziskavah in več tisočletnih izkušnjah so se razvile apiterapevtske metode, katerih učinek je dokazano učinkuje v preventivi, terapiji, kurativi in rehabilitaciji, kar se skupaj pojmuje kot apimedicina. Splošen napotek pri ukvarjanju z apiterapijo je holističen pristop, kar pomeni celostna obravnava posameznega primera, ob upoštevanju priporočil uradne medicine, ki so podprta tako z laboratorijsko in drugo diagnostiko.

Petra Bračko
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ 

Fotografije