Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV

13.06.2022 18:47:10
Ekonomika
Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV 

S 1. julijem 2022 se ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ki je bil do sedaj v višini 7.500 evrov letnega katastrskega dohodka. Pravna podlaga te spremembo je novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M), objavljena 7. januarja 2022 v Uradnem listu RS št. 3/2021. Implementacija štirih evropskih direktiv z novelo prinaša poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ, pomemben del predstavljajo tudi ukrepi, ki sledijo okoljski politiki.

Sprememba - ukinitev obveznega vstopa kmetov v sistem DDV, se neposredno nanaša tudi na čebelarje, ki opravljajo svojo dejavnost v okviru osnovne kmetijske dejavnosti. Novela zakona DDV iz tega naslova prinaša poenostavljeno delovanje vsakoletnega preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivih subvencij. Še naprej pa se ohranja, da lahko taki davčni zavezanci poračunajo del svojega vstopnega DDV skozi ukrep uveljavljanja pavšalnega nadomestila. Prav tako ostaja tudi možnost, da se lahko ti kmetje prostovoljno vključijo v sistem DDV.

Kaj je pavšalno nadomestilo? Gre za pribitek neto ceni v višini 8 %, ki ga za dobave pridelkov in storitev davčnim zavezancem, lahko uveljavljajo kmečka gospodinjstva (minimalni dohodek iz OKGD 200 EUR), ki sicer niso zavezanci za DDV. To pravico je možno uveljavljat z veljavnim dovoljenjem za pavšalno nadomestilo. Obrazec za izdajo dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila je potrebno oddati davčnemu organu (povezava do vloge: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=pridobitev_sprememba_prenos_pavsalno_nadomestilo_preb).
 
Primer računa z obračunanim pavšalnim nadomestilom:
Izstavitelj računa:
Čebelarstvo Čebela
Kranjska cesta 7
4000 Kranj
 
Prejemnik računa:
Ime podjetja (s.p., d.o.o., društvo)
Naslov:
Pošta:
 
Račun št: 333/2022
Datum računa in opravljene storitve: 13.6.2022
Rok plačila: 13.7.2022
 
Vaše naročilo št: 777/2022
Naziv Količina Cena v EUR Vrednost v EUR
Cvetlični med 900 g 20 12,7 254
Pavšalno nadomestilo 8 %   1,02 20,32
 
    Skupaj za plačilo: 274,32
 
Pavšalno nadomestilo je obračunano na podlagi odločbe št: xxxxxxxxxxxxxxx.
 
DDV ni obračunan na podlagi 2. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV).
 
Znesek nakažite na osebni račun, odprt pri Deželni banki Slovenije, št: SIxx xxxx xxxx xxxx xxx.
                                                                                             
                                                                                                                             Čebelar (podpis)

Sicer je potrebno obvezno identifikacijo za namen DDV priglasiti, kadar:
Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12-mesecev preseže ali je verjetno, da bo presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa. To mora storiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla 50.000 EUR. Lahko se tudi prostovoljno odloči za obračunavanje DDV, pri čemer je zavezan za uporabo najmanj 60-mesecev;
Davčni zavezanec, ki opravlja dobavo blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ter opravljata pridobitve blaga znotraj EU, kadar skupni znesek preseže ali je verjetno, da bo v tekočem letu presegel 10.000 EUR;
Davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se v RS opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV se predloži v elektronski obliki preko sistema e-Davki.


Petra Bračko, svetovalka za ekonomiko JSSČ