PRIPOROČENE CENE ZA LETO 2022

25.05.2022 12:47:27
Ekonomika

Komisija UO ČZS za ekonomiko je sprejela sklep o priporočenih cenah za leto 2022. V letošnjem letu so novost tudi priporočene cene za matice in matičnike, ki so pridobljene na podlagi cen na slovenskem trgu v preteklem letu in so jih potrdili vzrejevalci matic na svojem rednem letnem srečanju. Priporočene cene postavljajo orientacijsko vrednost pri cenah, ki jih določajo čebelarji za prodajo čebeljih pridelkov v okviru svojega čebelarstva. Potrebno se je zavedati pomena svojega dela in poslanstva ter s prodajo po primernih cenah glede na razmere na trgu poskrbeti za ekonomičnost svojega čebelarstva. Priporočene cene so objavljene v prilogi.

Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva