Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov

19.05.2022 15:51:48
Varna hrana
Čebelarji imamo dva pomembna cilja. Kot imetniki čebel moramo skrbeti, da so naše čebelje družine močne in zdrave, kot pridelovalci medu in ostalih čebeljih pridelkov, pa moramo našim potrošnikom zagotoviti varna in kakovostna živila. Slednje lahko preverjamo z laboratorijskimi analizami medu in ostalih čebeljih pridelkov. Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov je eden izmed ukrepov v Uredbi o izvajanju Programa ukrepov  na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2020-2022, financirane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čebelarji imate možnost koristiti brezplačne laboratorijske analize medu, voska, cvetnega prahu in propolisa. Rezultati analiz vam služijo kot orientacija in pomoč, saj lahko na podlagi pridobljenih informacij o čebeljih pridelkih iz vašega čebelarstva poiščete strokovno pomoč v zvezi z zdravstveno ustreznostjo, ugotovljenimi ostanki zdravil in drugih škodljivih snovi v čebeljih pridelkih, ter drugimi odstopanji v kakovosti. Na takšen način lahko odkrijete morebitne napake, ki so nastale v procesu primarne proizvodnje in jih v nadaljevanju s strokovno pomočjo in svetovanjem odpravite.

Za izvedbo analize potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam, na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Na ta način vam lahko svetujemo tudi o ustreznosti embalaže in označevanju ob upoštevanju veljavnih predpisov o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.
Za analize cvetnega prahu, propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (vsebnost kumafosa, timola in metabolitov amitraza) pa potrebujemo 100 g vzorca. Vzorci morajo prav tako biti reprezentativni za posamezno serijo/lot in očiščeni morebitnih primesi, vzorci voska morajo biti pretopljeni.

Ob oddaji vzorca mora čebelar priložiti tudi ustrezen obrazec z njegovimi podatki in podatki o vzorcu, ter izjavo o posredovanju osebnih podatkov Javno svetovalni službi v čebelarstvu za namen svetovanja. Po opravljenih analizah po pošti prejmete poročila z razlago rezultatov, ter pojasnilo kako se v bodoče izogniti morebitnim odstopanjem. Izjave najdete v prilogi te objave.

Po koncu vsakega programskega leta pripravimo poročilo s statistično obdelanimi rezultati analiz, komentarji, sklepi in priporočili za v naprej. V poročilih ne prilagamo podatkov čebelarjev, temveč samo šifre vzorcev zaradi varovanja osebnih podatkov. Pretekla poročila iz programskih let 2020 in 2021 si lahko ogledate na naši spletni strani pod rubriko »Za čebelarje«, »Uredba – čebelarstvo 2020-2022«, »Analize čebeljih pridelkov«. Poročilo za letošnje programsko leto, ter skupno triletno poročilo bo dostopno v avgustu.

Čebelar je opravičen do oddaje enega vzorca medu, pri čemer se odloči za paket 1 (kakovostne in mikroskopske lastnosti medu) ali paket 2 (ostanki kemičnih sredstev za zatiranje varoj) IN enega čebeljega pridelka (vosek ali propolis ali cvetni prah) v triletnem programskem obdobju 2020-2022. Na ČZS zbiramo vzorce medu do 30.6.2022, vzorce voska, propolisa in cvetnega prahu pa do 15.6.2022 oziroma do zapolnitve prostih mest. Več informacij: aljaz.debelak@czs.si ali 01/7296-129, ter na objavi https://www.czs.si/objave_podrobno_czs/12289.

Aljaž Debelak
svetovalec JSSČ za varno hrano