Še nekaj o trotih

18.05.2022 8:28:34
Tehnologija
Tretji član v čebelji družini je moškega spola, z imenom trot. O njem in njegovem kratkem življenju se bolj malo razpravlja in piše, čeprav je za razvoj čebelje družine ravno tako potreben kot matica in čebele delavke.
Njegova razvojna pot od jajčeca do samostojnega življenja traja 24 dni, medtem ko je od čebele 21 in od matice le 16 dni. Daljši razvoj je odvisen od hrane, ki jo dobiva kot ličinka. V njej je manj beljakovin, zato pa je razvoj daljši. Ko končno pride iz celice, je ves čas nebogljen, še ves teden ga hranijo čebele dojilje, šele po tem času se začne sam hraniti z medom iz celic, a tudi še naprej se ne brani hrane, če mu jo ponudi čebela.
Ves čas se nahaja sredi gnezda na toplem in se počasi utrjuje za poznejše naloge, ki ga čakajo. V lepem, toplem vremenu se v opoldanskih urah že pokaže na bradi panja in če je dobro razpoložen, že napravi kratek izlet v naravo. Kmalu se vrne, ker je najbolje biti na toplem in ob polni skledi.
Kako dolgo bo trajalo to brezskrbno življenje, je odvisno od več stvari. Njegova življenjska naloga je edino ta, da oplodi matico. Panj, ki ima mlado matico in se je ta srečno oplodila in že zalega, je preskrbljen in ne bo več rabil trotov. Zato se tudi kmalu spremeni odnos čebel do trotov . Kakor so jih prej skrbno negovale in hranile, jim sedaj odpovedo vsako pomoč in hrano, odrivajo jih iz medenega satja na dno panja. S tem jim pokažejo, da jih ne rabijo več in da naj se čimprej poberejo od hiše.
Najdaljša življenjska doba trota je  50 dni, a povprečno živi le 23 dni. Vzrok tej kratki življenjski dobi je največkrat  pomanjkanje in slaba hrana. Večkrat se zgodi, da maja ali junija nastopi zaradi slabega vremena daljša brezpašna doba,  ko čebele ne dobe niti za sebe  zadostne količine zalogo hrane. V takih primerih je za trote sploh ni. Tedaj jih čebele izganjajo iz panjev.  Ker so lačni, popadajo na tla in se ne morejo več vrniti v panj. Če se pašne razmere izboljšajo, bo matica zopet zalegla trotovske celice in ti troti ostanejo v normalnem panju največ do srede avgusta.
V splošnem je mnenje, da vsakemu panju popolnoma zadostuje 1 dm2 trotovskih celic obojestransko. Tu nastane vprašanje, ali bo ta množina trotov zadostovala za oploditev matice. Trot postane sposoben za oplemenitev šele 14 dni po rojstvu; veliko se jih razgubi že ob prvem izletu; tako smemo računati, da jih ostane v panju le dobro polovica sposobnih za oplodnjo. Kot je znano,  matica  potrebuje za popolno oploditev od osem do dvajset  trotov.
V čebelji družini, ki je na višku razvoja,  je največ do 5% skupne zalege trotovske Največ te zalege imajo stare, to je dve ali triletne matice. Take družine že po svojem naravnem nagonu čutijo, da bo treba menjati matico, zato imajo tudi več trotov. Roji s staro matico zelo radi delajo trotovsko satje. Če jih damo na cele satnice, razgrizejo čebelje celice in napravijo trotovske. Najbolje je, v tem primeru vstavimo gradilni satnik, da tu lahko delajo trotovino.  V čebelji družini, ki imajo mlade enoletne matice, se ni treba bati trotovine, ker take družine delajo le čebeljo satje.
Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega zapisa, ki se prenaša na potomstvo,so troti iz odbranih družin dragoceni. Zato moramo pri vzreji matic za svoje čebelarstvo veliko več pozornosti nameniti odbiri družin za vzrejo trotov. Kot kaže praksa, za ohranjanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je treba iz rasno primernih družin vzrediti tudi dovolj trotov, s katerimi se bodo sprašile matice ob njihovi naravni menjavi. Teh bo dovolj, če v svojih najboljših družinah ne bomo izrezovali gradilnih satov, temveč bomo pustili, da se bo v mladem deviškem satju izlegla ena generacija trotov (ali morda dve).
 
Vlado Auguštin