Pregled čebel v okolici lokalne plemenilne postaje v Legnu

13.05.2022 9:55:29
Tajništvo
Tudi v letošnjem letu smo pregledali čebelje družine znotraj 3 km območja, od lokalne plemenilne postaje Legen nad Slovenj Gradcu. Pregledi čebelarstev potekajo od leta 2015, ko so se koroški čebelarji odločili, za vzpostavitev plemenilne postaje. Odločitvi je botrovalo dejstvo, da se na Koroško iz Avstrije širijo čebelji križanci. V čebeljih družinah v katerih so matice, ki so se prašile na domači lokaciji, se pogosto pojavljajo križanci, med kranjsko čebelo in buckfast komercialno linijo, ki jo uporabljajo nekateri avstrijski čebelarji. Rešitev smo leta 2015 našli pri vzpostavitvi plemenilne postaje na območju ČD Slovenj Gradec, ki omogoča parjenje mladih matic s troti kranjske čebele.
Ob pregledu smo ugotovili, da čebelarji prepoznavajo čebelje križance in da se z menjavo matic trudijo vzdrževati čiste kranjske čebele. Pri nekaterih družinah smo ugotovili določen odstotek križancev in čebelarji so se s terenskimi svetovalci dogovorili za vstop v ukrep menjave čebeljih matic, v okviru katerega bodo konec meseca junija prejeli brezplačne matice. Do takrat bodo iz čebeljih družin izrezovali pokrito trotovino, da troti genov križane družine ne bodo širili v okolje.
Slovenski čebelarji smo lahko hvaležni koroškim čebelarjem, da se trudijo ohranjati kranjsko čebelo na svojem območju, saj s tem ščitijo, da se križanci ne razširijo na širše območje.

Dr. Peter Kozmus
Strokovni vodja Rejskega programa za kranjsko čebelo

Fotografije