Kako do kvalitetnih trotov ?

03.05.2022 10:21:44
Tehnologija

Če želimo, da bomo imeli v obdobju, ko na vejah že visijo prvi roji, dovolj spolno zrelih in kvalitetnih trotov si jih mora vsak čebelar, ki se resno ukvarja s čebelarstvom, priskrbeti sam.  To napravimo  tako, da  si v čebelnjaku že  jeseni izberemo štiri do pet čebeljih družin, ki po svojih pozitivnih lastnostih odstopajo od drugih. Takšne družine morajo biti rasno čiste, mirne, nerojive, živalne in biti dobre medarice. Bistveno je, da matice v teh družinah med seboj niso v sorodstvu.
V drugi polovici meseca marca iz teh družin odvzamemo krajni medeni sat in s pomikanjem ostalih satov v sredini gnezda napravimo prazen prostor v katerega vstavimo  gradilni satnik.  Odbrane čebelje družine moramo vsakodnevno hraniti s 0,25 l sladkornega sirupa.  Vsak dan  zvečer, ne glede na zalogo medu in  vnos nektarja, družine krmimo s  sladkornim sirupom v razmerju 1:1. Čez 2-3 dni bodo čebele v praznem satniku izgradile satje s trotovskimi celicami. Ker se satje nahaja med zalego, čebele pa dražilno krmimo, ga bo matica hitro zalegla z neoplojenimi jajčeci. Zahvaljujoč sladkornemu sirupu, vnosu nektarja in cvetnega prahu bomo po 35 dneh  dobili:

  • tudi do 10.000 zdravih in vitalnih trotov, ki si niso v sorodstvu, saj izvirajo iz matic, ki niso sestre,
  • s temi troti se bo zgodaj spomladi oplodilo večina matic,
  • če se v prvem letu s temi troti opraši 10 – 20 % matic, se ta proces kvalitetne oprašitve matic nadaljuje  tudi v naslednjih letih, ne da nam bi bilo potrebno intervenirati.

Ker troti z oploditvijo matice prenesejo 75% svojih genetskih lastnosti na čebelo delavko, se sprememba v pozitivnem smislu opazi v prvem, zlasti pa v drugem in naslednjih letih. Te spremembe bodo čebelarji opazili po višjih pridelkih medu, v povprečju za približno 15-30%. To je posledica tega, da  bodo čebelje družine šle v zimo bolj vitalne, z več mladimi čebelami in bo zato družina manj obremenjena z nosemo, poapnelo zalego in drugimi bolezni. Spomladi se bo čebelja družina  hitreje razvijala in imela manjši rojilni nagon.  
Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega zapisa, ki se prenaša na potomstvo, bo treba tudi pri vzreji matic za naše lastne potrebe veliko več pozornosti nameniti odbiri družin za vzrejo trotov. Zavedati se moramo, da že ena družina čebel z rumenimi obročki na zadkih vzredi večje število trotov, ki lahko krepko »onesnažijo« svojo ožjo in širšo okolico. Če bomo čebelarji hoteli ohraniti čisto kranjico, bomo morali več časa nameniti odbiri družin, iz katerih bomo vzrejali matice in trote.  Zgoraj opisana metoda pa je le en kamenček v mozaiku h ohranjanju naše kranjske sivke.

Vlado Auguštin