Izobraževanja VF NVI v maju

09.05.2022 15:05:47
Izobraževanje
Obveščamo vas o urniku izobraževanj Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki velja za mesec maj 2022. URNIKI SE NAHAJAJO V SPODNJIH PRILOGAH za lokacije:
- OE Maribor
- OE Celje
- OE Nova Gorica
- OE Murska Sobota
- 2x OE Kranj
- OE Nova Gorica, pisarna Koper
- zoom za vse
Za vsa izobraževanja VF NVI, po celotni Sloveniji, prosimo spremljate objave na spletni strani VF NVI: www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel.
VF NVI