1 milijon evrov kmalu na računih čebelarjev!

03.04.2022 15:18:31
Predsednik
Denar kmalu na računih čebelarjev!
 
Zahteva Čebelarske zveze Slovenije , da se čebelarjem prizna dodatek zaradi podražitve energentov bo kmalu realizirana! Še enkrat hvala poslanki Mateji Udovč za vložen prvi amandma,  hvala  MKGP in celotni Vladi RS za dopolnitev in sprejem amandmaja !
 
Odločbe za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu
 
Agencija je pričela z izdajo odločb za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu. Skupaj bo izdanih približno 9.700 informativnih odločb in izplačan približno 1 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli do 8. 4. 2022.
https://www.gov.si/novice/2022-04-01-pricenja-se-izdaja-odlocb-za-financno-nadomestilo-zaradi-vpliva-povecanja-cen-energentov-v-cebelarstvu/