Odziv Čebelarske zveze Slovenije na članek v Novicah

07.02.2022 14:20:11
Varna hrana
Članek, ki je bil pred kratkim objavljen (priloga) na enem od spletnih portalov, da je večina medu pasteriziranega ne drži. Treba je namreč omeniti, da znotraj Evropske unije ni dovoljeno medu pasterizirati. In zadeve ne moremo posploševati in vnašati tuje prakse izven meja Evropske unije, saj nam zakonodaja tega ne dopušča.

Glede zapisa prisotnosti bakterije pa je treba povedati, da se uživanje medu odsvetuje otrokom do prvega leta starosti, zaradi morebitnega onesnaženja z bakterijo Clostridium botulinum oz. njihovih spor in večje občutljivosti do njihovih toksinov.

Čebelji pridelek, kot je med, deluje antioksidativno, saj vsebuje številne flavonoide, aminokisline, organske kisline, encime … Svež med ima podobno antioksidativnost kot nekatero sveže sadje ali zelenjava. Sestava in količina antioksidantov pa variirata glede na botanično in geografsko poreklo medu.

Antioksidativno učinkovitost slovenskega medu smo ugotavljali tudi v okviru projekta karakterizacija čebeljih pridelkov v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 - 2022, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Pri tem smo ugotovili, da temni med (kostanj, smreka, hoja, gozdni in ajdov) vsebuje več skupnih fenolnih spojin in ima večjo antioksidativno učinkovitost. Več o antioksidativni učinkovitosti si lahko preberete v Poročilu aplikativne raziskave Karakterizacije čebeljih pridelkov za leto 2020 in 2021.

Tako da med kot živilo si vsekakor zasluži posebno mesto v prehrani ljudi, saj blagodejno vpliva na nas. Pri tem je treba še omeniti, da je zdrav življenjski slog, ki vključuje uravnoteženo prehrano in telesno aktivnost ključno za vsakega izmed nas.

Vir:
Božnar, M. in sod. 2011. Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje. V: Cvetni prah. Zdešar, P. (ur.). Čebelarska Zveza Slovenije: 324 -333
Kandolf B. A., Lilek, N., Samec, T. Bertoncelj, J., Korošec, M. 2021. Poročilo aplikativne raziskave Karakterizacija čebeljih pridelkov. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije: 82-109
Kapš, P. 2018. Zdravnik svetuje. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije: 34 str.
 
Tomaž Samec, svetovalec za zagotavljanje varne hrane pri JSSČ
 

Fotografije