On-line razprava ob razstavi o opraševalcih in travnikih interreg projekta bee-

24.01.2022 10:41:45
Tajništvo
ON-LINE RAZPRAVA OB RAZSTAVI O OPRAŠEVALCIH IN TRAVNIKIH INTERREG PROJEKTA BEE-DIVERSITY
 
Vabljeni na razpravo ob razstavi o opraševalcih in travnikih. Razprave bodo potekale on-line preko programa Webex. Pogovarjali se bomo o posamezni temi razstave in razvili kontekst okoli njih. V razpravo bomo vključili tudi povabljene goste. Vsi zainteresirani lepo vabljeni k spremljanju preko spleta.
 
Razpored in teme razprav:
 
Torek, 25. 1. 2022 ob 18h: Mestna knjižnica Kranj, Zgodovinski pogled na travnike
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m8e8bc39cfb8d1150f2dece605e19e4da
Geslo: Mke4P2i4CgS
 
Sreda , 26. 1. 2022 ob 17h: Botanični vrt, Pregled tipov travnikov
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m5b553de642b2ac3d9bc9abcdf01cca17
Geslo: 89Qh7e5Xwvp
 
Četrtek, 27. 1. 2022 ob 17h: Oddelek za biologijo, Opraševalci in medovite travniške rastline
https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=mfe8bee8b1459aefba03deee4ecfac6bd
Geslo: CpPenwpz899
 
Razstava je trenutno postavljena na treh lokacijah:
* V dvorani Mestne knjižnice Kranj je trenutno postavljen del razstave z naslovom Praksa in zgodovina travnikov
* V avli Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, del z naslovom Travniške medovite rastline in opraševalci
* V avli Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, del za naslovom Tipi travišč v Sloveniji
 
#bfbiologija #interregbeediversity #interregITASLO #opraševalci #travišča #biotskaraznovrstnost #meadows #pastures #grasslands #pollinators
 
 
 
 
Tina Porenta
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
www.bf.uni-lj.si

Pisarna: / Office: Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
T.: +386 1 3203 374
tina.porenta@bf.uni-lj.si