Podpora sajenju medovitih rastlin s strani OŠ Loka Črnomelj z PŠ Adlešiči i

24.01.2022 10:00:10
Dan sajenja medovitih rastlin
S strani OŠ Loka Črnomelj z PŠ Adlešiči in PŠ Griblje izrekajo podporo projektu »Dan sajenja medovitih rastlin 2022«.

OŠ Loka Črnomelj z PŠ Adlešiči in PŠ Griblje že v letošnjem letu pripravljajo načrt sajenje medovitih rastlin v njihovem prostoru. 

Več o njihovi podpori in načrtu v prilogi.

Fotografije