Nagradni natečaj za osnovne šole

13.01.2022 17:05:10
Tajništvo

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA ZA OSNOVNE ŠOLE »ČEBELE NA DELU«

Splošne določbe
Ta pravila urejajo izvedbo nagradnega natečaja »Čebele na delu« (v nadaljevanju: natečaj), ki ga prireja organizator nagradnega natečaja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica pri Domžalah.
Nagradni natečaj poteka od 17. 1. 2022, 0.00 do vključno 11. 3. 2022, 23.59 v Republiki Sloveniji.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k sodelovanju v tem natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s sodelovanjem v natečaju v celoti strinjajo.

Pravica do sodelovanja in pogoji za sodelovanje
Pravico do sodelovanja imajo vse osnovne šole v Republiki Sloveniji, na katerih je aktiven čebelarski krožek oz. na katerih je čebelarski krožek v fazi oblikovanja/ustanavljanja. 
 
V natečaju lahko sodelujejo učenci iz 2. triade osnovnih šol (4., 5. in 6. razred) ter učenci, ki obiskujejo čebelarske krožke.
 
Osnovna šola, ki se odloči za sodelovanje v natečaju, organizatorju posreduje set panjskih končnic, ki obsega najmanj 6 in največ 9 risbic panjskih končnic, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • risba mora upodobiti zgodbo »Čebele na delu«,
  • risba mora biti na risalnem papirju dimenzij 28 x 13 cm,
  • pri izdelavi risbe lahko učenci uporabijo katero koli slikarsko tehniko,
  • na vsaki risbi mora biti označeno tudi ime in priimek učenca, razred in osnovna šola.
 Osnovna šola, ki bo sodelovala v natečaju, mora vse skenirane risbe v kompletu poslati na naslov natecaj@zacebele.si najpozneje do 14. 3. 2022, 23.59. Osnovna šola mora v elektronsko sporočilo dodati tudi podatek o nazivu in naslovu osnovne šole ter kontaktni elektronski naslov.

Potek nagradnega natečaja  
Organizator nagradnega natečaja bo dne 15. 3. 2022, 0.00 na spletni strani www.zacebele.si objavil vse prejete sete risb panjskih končnic.
 
Od 15. 3. 2022, 0.00 do vključno 25. 3. 2022, 23.59 bo na spletni strani www.zacebele.si potekalo odprto glasovanje za najlepši set risb panjskih končnic.
 
Na natečaju bo zmagala osnovna šola, katere set risb panjskih končnic bo prejel najvišje število glasov prek spletne strani www.zacebele.si. Morebitni glasovi pod objavami na družbenih medijih ne štejejo v skupno število glasov, saj glasovanje poteka izključno na spletni strani www.zacebele.si.
 
Nagrada 
Osnovna šola, ki bo organizatorju posredovala zmagovalni set narisanih panjskih končnic, bo prejela učni čebelnjak, ki vsebuje 2 kom. 3-etažnih panjev (10 satar), 2 kom. 2-etažnih panjev (10 satar), 2 kom. 7-satnih panjev in 1 kom. 5-satnega panja ter 4 družine kranjske sivke.
 
Zmagovalni set narisanih panjskih končnic bo izbrani ilustrator prerisal na deščice oz. panjske končnice, ki bodo nameščene na nagradnem učnem čebelnjaku.
 
Osnovna šola mora zagotoviti mesto za postavitev čebelnjaka, pripraviti temelje čebelnjaka po navodilih mizarja in oskrbnika čebelnjaka. Organizator bo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije učni čebelnjak postavil v mesecu aprilu ali maju 2022.
 
Ostala pravila nagradnega natečaja  
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali,
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji tega natečaja oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali,
  • se tudi po obvestilu nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
 Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
 
Nagrajenec bo obveščen z obvestilom na kontaktni elektronski naslov, ki ga bo navedel v elektronskem sporočilu, s katerim bo sodeloval v nagradnem natečaju. Nagrajenec (osnovna šola) bo objavljen tudi na spletni strani www.začebele.si dne 26. 3. 2022.
 
Če se nagrajenec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku 15 dni od prejema obvestila organizatorja, mu organizator nagrade ni dolžan izročiti, prejemnik nagrade pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
 
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Prav tako organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih okrog lastništva podeljene nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronskega poštnega naslova udeleženca.
 
Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja, če to zahtevajo vzroki pravne, tehnične ali komercialne narave, ali vzroki na strani javnosti. Vse morebitne spremembe in novosti bodo objavljene na spletni strani organizatorja www.bosch-home.si. Posamezniki pa lahko kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, naslovijo na naslednji elektronski naslov organizatorja: informacije.internet@bshg.com.

Varstvo osebnih podatkov 
BSH resno obravnava varstvo osebnih podatkov, zato osebne podatke udeležencev obdelujemo z veliko pozornostjo in skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
 
Za več informacij in seznanitev z vašimi pravicami kliknite na: https://www.bosch-home.com/si/pravne-informacije/impresum/izjava-o-varovanju-podatkov.
 
 
 
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
11. 1. 2022