Urnik usposabljanj v januarju

14.01.2022 9:31:40
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Udeležba na usposabljanju (z izjemo spletnih predavanj) bo možna za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT oz. pogoje tedaj veljavnega odloka o začasni omejitvi zbiranja. Izpolnjevanje pogoja PCT izvaja gostitelj usposabljanja. Na spletno predavanje se lahko prijavite v spletnem obrazcu na povezavi pri posameznem predavanju. Za izvedbo posameznega predavanja mora biti prijavljenih najmanj 30 oseb. Ob vstopanju v Zoom morate obvezno vpisati veljaven elektronski naslov ter ime in priimek (uradno) ter druge podatke. Brez teh podatkov ne moremo zabeležiti udeležbe v sistem vodenja evidence o opravljenih usposabljanjih! Za potrdilo o opravljenem usposabljanju iz apitehničnih ukrepov in OSNOVNIH smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu po spletu sta potrebna prisotnost večino časa (se preverja) in opravljanje obveznega preverjanja znanja. Pridržujemo si pravico, da iz objektivnih razlogov urnik naknadno dopolnimo, spremenimo ali usposabljanja nadomestimo s spletnimi predavanji. Redno spremljajte posodobitve urnika usposabljanj na spletni strani ČZS.
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do 14. 1. 2022:
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 21. jan. ob 9.00 na temo Apitehnični ukrepi, Simon Golob.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 26. jan. ob 18.00 na temo Tehnologija čebelarjenja z AŽ-panji, Simon Golob.

DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 31. jan. ob 17.00 na temo Pridelava in predelava voska, Vlado Auguštin.

DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 19. jan. ob 17.00 na temo Apitehnični ukrepi, Vlado Auguštin.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 26. jan. ob 17.00 na temo Pridelava in predelava voska, Vlado Auguštin.

DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 17. jan. ob 9.00 na temo Označevanje in tehnologija pridelave propolisa, Tomaž Samec.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 19. jan. ob 9.00 na temo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV, dr. Andreja Kandolf Borovšak.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 20. jan. ob 16.00 na temo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV, dr. Andreja Kandolf Borovšak.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 26. jan. ob 9.00 na temo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV, Tomaž Samec.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 26. jan. ob 10.00 na temo Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele, dr. Peter Kozmus.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 27. jan. ob 16.00 na temo Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele, dr. Peter Kozmus.

Čebelarska predavanja v januarju samo po Zoom: Zaradi zaostrovanja epidemičnih razmer bo Čebelarska zveza Slovenije vsa čebelarska predavanja v januarju izvajala samo po Zoom. Vsa predavanja v živo predvidena na posameznih lokacijah so odpovedana. Vse spremembe urnika za mesec januar (odpovedana predavanja, novi termini predavanj po zoom) bomo objavili v tem obvestilu.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 14. jan. ob 9.00 na temo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV, Tomaž Samec.
DODATNO ZOOM PREDAVANJE: 20. jan. ob 15.00 na temo Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja trženja in prodaje, Tina Žerovnik.
 
URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC JANUAR 2022 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.
 
Čebelarska zveza Slovenije