Sporočanje števila čebeljih družin

26.11.2021 9:10:58
Tehnologija
V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.
Število družin lahko sporočite preko obrazca , ki ste ga prejeli ta teden ali  direktno preko povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup

Še enkrat  apeliramo na vse čebelarje, da sporočijo število čebeljih družin najpozneje do 1 decembra, kajti v naprotnem bodo izgubili možnost kandidiranja na tehnično pomoč in ostalih podpor za čebelarstvu.