Urnik usposabljanj v decembru

24.11.2021 14:53:19
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Udeležba na dogodku (z izjemo spletnih predavanj) bo možna za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT oz. pogoje tedaj veljavnega odloka o začasni omejitvi zbiranja. Na posamezno spletno predavanje se lahko prijavite v spletnem obrazcu na povezavi pri posameznem predavanju. Za izvedbo posameznega predavanja mora biti prijavljenih najmanj 30 oseb. Na posamezno predavanje lahko sprejmemo do 100 oseb. Ob vstopanju v Zoom morate obvezno vpisati veljaven elektronski naslov ter ime in priimek (uradno) ter ostale podatke. Brez teh podatkov ne moremo zabeležiti udeležbe v sistem vodenja evidence o opravljenih usposabljanjih! Pridržujemo si pravico, da iz objektivnih razlogov urnik naknadno dopolnimo, spremenimo ali usposabljanja nadomestimo s spletnimi predavanji. Redno spremljajte posodobitve urnika usposabljanj na spletni strani ČZS. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si v obvestilu za urnik usposabljanj za tekoči mesec.
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ

Za morebitne naknadne popravke in dopolnitve prosimo spremljajte popravke, ki bodo vneseni v to obvestilo.
 
URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC DECEMBER 2021 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.

 
Čebelarska zveza Slovenije