Posaditev lip v Dolnjem Brezovem

24.11.2021 13:40:28
Tajništvo
Včeraj, dne 23.11.2021, sem z učenci čebelarskega krožka na Osnovni šoli Blanca posadili dve lipi. Lipi smo posadili v drevoredu nasada lip ob sprehajalni poti pri akumulacijskem bazenu HE Blanca v Dolnjem Brezovem. Pred leti smo člani Čebelarskega društva Sevnica na tem mestu posadili 10 dreves, vendar so vzdrževalci akumulacijskega bazena pri košnji trave in vzdrževanju brežin poškodovali dve drevesi.
 
S pomočjo Občine Sevnica smo nabavili drevesi in jih včeraj v lepem in sončnem vremenu z učenci, ki obiskujejo čebelarski krožek, tudi posadili. Učenci so bili v okviru programa izobraževanja v čebelarskem krožku seznanjeni s pomenom saditve medovitih rastlin za razvoj in življenje čebel.
 
Otroci so bili po opravljenem delu zelo zadovoljni in si želijo še veliko takšnih "učnih ur" v naravi in na svežem zraku.
 
Vsem, ki so pomagali pri izvedbi projekta se lepo zahvaljujem.
 
Naj medi!
 
Mentor:
Andrej Bobek