NPK apiterapevt

19.11.2021 10:33:21
Varna hrana
Zavod Karnika ter Biotehniška šola Maribor sta razpisala roke za preverjanja in potrjevanja za poklicni standard apiterapevt/apiterapevtka, ki so objavljeni na spletni strani www.nrpslo.org/baze‑podatkov/iskalnik/preverjanja. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni usposobljenost za opravljanje določenega poklica.


V Zavodu Karnika prijave za NPK apiterapevt zbirajo do 5. januarja 2022 po e-pošti: info@karnika.si ali na naslov: Zavod Karnika, Vrtna ulica 24, 4294 Križe.
Na Biotehniški šoli Maribor zbirajo prijave do 30. novembra 2021 po e-pošti: kristina.dolinar-paulic@guest.arnes.si  ali na naslov: Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

Prijavnici na preverjanja in potrjevanje NPK apiterapevt, ki je objavljena tudi na spletni strani ČZS (www.czs.si/objave_podrobno_czs/11772), je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju posebnih, vstopnih pogojev, to je izobrazba najmanj na ravni SOK 4 (Slovensko ogrodje kvalifikacij), štiriletna srednja šola katere koli smeri. Plačilo stroškov (236,00 EUR za preverjanje in potrjevanje NPK) določa veljavni Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS, št. 67/15 in 182/20).

Andreja Kandolf B.
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane