Zadnji dan za oddajo Vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelars

27.10.2021 10:26:24
Ekonomika
Danes je zadnji dan za oddajo Vlog za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Vlogo lahko še danes oddate kot priporočeno pošiljko na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali do 24. ure kot elektronsko vlogo ali na vložišče Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v času njihovih uradnih ur.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu