Slovenski čebelar 11-2021

26.10.2021 8:56:45
Slovenski čebelar
GLASUJTE!
Objavljamo vmesno, mesečno glasovanje za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju št. 10, oktober 2021 – PREDHODNA ŠTEVILKA in vas vabimo, da v anketi izmed objavljenimi članki glasujete za naj strokovni članek po vaši presoji.
GLASUJTE >>> TUKAJ

Slovenski čebelar bo odslej obogaten s kodami QR
Koda QR je matrična črtna koda, ki vsebuje URL-naslov vsebine na spletu (npr. spletna stran, video, dokument itd.) in se uporablja s telefoni ali tablicami. Z napravo posnamete kodo (fotoaparat ali posebna aplikacija), ta pa jo prebere in odpre spletno vsebino povezano z vsebino v Slovenskem čebelarju.
Uredništvo

KAZALO
 
UVODNIK
Vlado Auguštin
OBVESTILA ČZS
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
dr. Nataša Lilek in dr. Andreja Kandolf Borovšak: Z ApiSlovenije v malem
Aleš Bozovičar: Ocena čebelarske pašne sezone 2021
Tina Žerovnik: Pomen in vloga embalaže pri prodaji medu in čebeljih pridelkov
dr. Nataša Lilek in dr. Andreja Kandolf Borovšak: Kakovost in varnost čebeljih pridelkov v letu 2021
Marija Sivec: Preprodaja medu – udarec za poštene čebelarje
Simon Golob: Še tri tehnološke rešitve z natečaja za leto 2021
Franci Šivic in Marko Borko: Novice iz sveta
ZDRAVJE ČEBEL
Suzana Skerbiš, dr. vet. med., in Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.: Varoja – zimsko zdravljenje čebeljih družin …320
Franci Šivic: Orientalski sršen na italijanskoslovenski meji
GLAVARJEVO LETO
Franci Šivic: Kako sem postal glasnik Petra Pavla Glavarja
dr. Renato Garibaldi: Kako je moje življenje spremenil zgled dobrodelnosti Petra Pavla Glavarja
DELO ČEBELARJA
Franko Dolgan: Čebelarjeva opravila v novembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
DR. NATAŠA LILEK IN DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: Z APISLOVENIJE V MALEM
V soboto, 18. septembra 2021, je na Čebelarski zvezi Slovenije potekala ApiSlovenija v malem s strokovno razpravo na temo Problematika nepristnega medu na trgu in označevanje porekla medu, ogledom tehnoloških rešitev v čebelarstvu ter predavanjem čebelarskega strokovnjaka dr. Ralpha Büchlerja s Čebelarskega inštituta Kirchain v Nemčiji, ki je spregovoril o trajnostnem načinu nadzora nad varojami na osnovi bioloških in tehnoloških metod …
 
ALEŠ BOZOVIČAR: OCENA ČEBELARSKE PAŠNE SEZONE 2021
Po zaključku lanske sezone smo mislili, da slabše že ne more biti, a je narava hitro dokazala nasprotno. Še enkrat se je pokazalo, da blaga in mila zima ne prinese nič dobrega …
 
TINA ŽEROVNIK: POMEN IN VLOGA EMBALAŽE PRI PRODAJI MEDU IN ČEBELJIH PRIDELKOV
V začetku je bila glavna vloga embalaže shranjevanje izdelka in ohranjanje njegove obstojnosti, danes pa mnogo več. Embalaža ima ključni pomen pri komunikaciji s potrošnikom. Pri komunikaciji moramo biti pozorni na to, da potrošnika obvešča, ga motivira k nakupu in da se mu vtisne v spomin. Na ta način pridobimo zaupanje kupca in verjetnost, da se bo vrnil k nakupu izdelkov …
 
DR. NATAŠA LILEK IN DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: KAKOVOST IN VARNOST ČEBELJIH PRIDELKOV V LETU 2021
V skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 in Programa podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov so se v okviru treh različnih sklopov v letu 2021 izvajale naslednje analize: sklop 1: analiza kakovostnih parametrov v medu po Pravilniku o medu (vsebnost vode in HMF, električna prevodnost, pelodna analiza, senzorična analiza); sklop 2: analiza ostankov akaricidov (amitraz in metaboliti, kumafos, timol) in antibiotikov (tertaciklini, sulfonamidi, aminoglikozidi) v medu; sklop 3: analiza ostankov akaricidov (amitraz in metaboliti, kumafos, timol) v cvetnem prahu, propolisu in vosku …
 
MARIJA SIVEC: PREPRODAJA MEDU – UDAREC ZA POŠTENE ČEBELARJE
Čebelarjev v Sloveniji je veliko, tudi naseljenih panjev imamo kar veliko. Tako po številu čebelarjev kot po številu čebeljih družin glede na število prebivalcev se uvrščamo v sam svetovni vrh. Na drugi strani pa imamo slabe paše. Letošnja je bila rekordno slaba, lani polovico boljša, predlanska še komaj za vzorec boljša, zadnja res dobra paša, ko je resnično medilo in smo imeli medu v izobilju, pa je že svetlobna leta oddaljena …
 
SIMON GOLOB: ŠE TRI TEHNOLOŠKE REŠITVE Z NATEČAJA ZA LETO 2021
V letošnji junijski številki SČ smo vam že predstavili tri zmagovalce natečaja najboljših tehnoloških rešitev v čebelarstvu v letu 2021. Poleg zmagovalcev pa so, po presoji komisije UO ČZS za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano, v ožji izbor natečaja s svojimi izdelki prišli še trije čebelarji: Jože Klemenčič z usipalnikom za AŽ-panje ter Matija Koštomaj in Miha Novak s panji za vzrejo matic, prvi s »Kozjanskim hramčkom 8/1« oziroma »Novim kranjičem« in drugi z »Maxi AŽ-plemenilnikom
« …
 
FRANCI ŠIVIC IN MARKO BORKO: NOVICE IZ SVETA
VELIKA BRITANIJA – Ta država, ki je še pred leti uvažala med predvsem iz Brazilije, Argentine in Mehike, kupuje pretežno cenejši kitajski med. Luis Arturo Carillo Sanchez, koordinator projekta Honey Authenticity Projekt, poroča, da zdaj mnogi mehiški čebelarji in čebelarke, ki svojega medu ne morejo prodati, opuščajo čebelarjenje, ker postaja nedonosno …
GRČIJA – Medtem ko so se letošnje poletje v Nemčiji spopadali z uničujočimi poplavami, so v Grčiji, Južni Italiji in v Turčiji divjali uničujoči gozdni požari, ki so bili posledica vročinskega vala v Sredozemlju …
INDIJA – Indijska Agencija za hrano in zdravila je z uporabo nuklearne magnetne resonance analizirala 86 vzorcev medu pridelovalcev, prodajalcev in distributerjev …
 
SUZANA SKERBIŠ, DR. VET. MED., IN ANITA VRANIČAR NOVAK, DR. VET. MED.: VAROJA – ZIMSKO ZDRAVLJENJE ČEBELJIH DRUŽIN …320
Novembra se okolje že močno shladi, pričakujemo prvi mraz. Čebele se bodo pri zunanjih temperaturah pod 15 °C stisnile v zimsko gručo, življenje v panju se bo umirilo in pripravilo na zimsko mirovanje …
 
FRANCI ŠIVIC: ORIENTALSKI SRŠEN NA ITALIJANSKOSLOVENSKI MEJI
Dr. Paolo Zucca je veterinar. Deluje v okviru Službe za zdravstveno preventivo, varno hrano ter veterino v italijanski avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini. Je tudi ljubiteljski čebelar in trenutno največji poznavalec orientalskega sršena. Ker meni, da se bo začel ta novi vsiljivec, ki se je pojavil najprej v Trstu, zaradi podnebnih sprememb širiti tudi v sosednje dežele, predvsem v Slovenijo in Avstrijo, je letošnjega 24. avgusta sklical sestanek predstavnikov veterinarjev in čebelarjev omenjenih dežel …
 
FRANCI ŠIVIC: KAKO SEM POSTAL GLASNIK PETRA PAVLA GLAVARJA
O Glavarju sem dobil prve informacije že kot študent v 60. letih, ko sem prebiral Slovenskega čebelarja. O njem so tedaj pisali različni avtorji, najzanimivejši pa so se mi zdeli članki Viktorijana Demšarja, nekdanjega župnika v Komendi. Ker sem želel o tem velikem Slovencu 18. stoletja izvedeti kaj več, sem Demšarja nekajkrat tudi osebno obiskal …
 
DR. RENATO GARIBALDI: KAKO JE MOJE ŽIVLJENJE SPREMENIL ZGLED DOBRODELNOSTI PETRA PAVLA GLAVARJA
Franca Šivica sem spoznal pred približno 40 leti, ko sem kot mlad diplomant pripravljal na agronomski fakulteti v Padovi strokovni posvet o čebeljih pašah. V Italiji tedaj nismo imeli nobenega predavatelja za gozdno medenje, vedel pa sem, da so Slovenci strokovnjaki na tem področju. Odpeljal sem se v Ljubljano in na Medexu so me seznanili s Francem Šivicem, diplomiranim inženirjem gozdarstva, ki je bil takoj pripravljen, da bi predaval na našem dogodku …
 
FRANKO DOLGAN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V NOVEMBRU
Za november so značilne velike temperaturne spremembe. Dan je vsak dan občutno krajši. Dnevi so lahko zelo mrzli, mokri ali zasneženi. Torej smo v mesecu, ko matica preneha zalegati, čebele se stisnejo v zimsko gručo, s čimer se zanje začne sezona počitka in miru. Če smo družine pravilno in zadostno nakrmili ter opravili učinkovito jesensko zatiranje varoj, potem čebelarji v družine ne posegamo več do pomladi, z izjemo zimskega tretiranja proti varojam …