Izobraževanja VF NVI v novembru

25.10.2021 14:19:38
Izobraževanje
Obveščamo vas o urniku izobraževanj Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki velja za mesec november 2021. URNIK SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.
Za vsa izobraževanja VF NVI, po celotni Sloveniji, v obdobju julij-avgust 2020, prosimo spremljate objave na spletni strani VF NVI: www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel.
VF NVI