Vloge za škode v čebelarstvu - NUJNO OBVESTILO

25.10.2021 11:59:13
Ekonomika
Na osnovi zaprosila je Javna svetovalna služba v čebelarstvu s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pridobila seznam čebelarjev, ki imajo 10 ali več čebeljih družin. Ob izpisu seznama smo prejeli opozorilo, da seznam čebelarjev ne predstavlja seznama upravičencev za ukrep in s tem prejemnikov državne pomoči. 
 
V kolikor menite, da ste upravičeni do nadomestila škode v čebelarstvu za leto 2021 in niste prejeli dopisa iz Čebelarske zveze Slovenije po pošti, sta vloga in navodila za izpolnjevanje vloge na voljo v priponki.
 
V zadnjih dneh je na naslov Čebelarske zveze Slovenije prišlo veliko izpolnjenih Vlog za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Čebelarke in čebelarje opozarjamo, da morajo izpolnjene vloge poslati po priporočeni pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana z dopisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«. V priponki je primer pravilno izpolnjene kuverte.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Javno svetovalno službo v čebelarstvu.
 
Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarjenja pri JSSČ

Fotografije